Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Under flera decennier har en privatiseringsvåg drabbat välfärden. Med privatiseringar och stora offentliga upphandlingar följer också nya korruptionsrisker. Efter medias rapportering om turerna kring Nya Karolinska är det dags att öka medborgarnas insyn i politikers ekonomiska intressen och stoppa snabba sidbyten för politiker – också i landsting och kommuner.

Sverige är ett land som präglas av öppenhet, transparens och hög grad av tillit till de offentliga institutionerna. Detta är något som måste värnas. Ytterst handlar det om medborgarnas förtroende för vår demokrati. Och den privatiseringsvåg vi sett i välfärden medför nya risker för korruption.

För riksdagsledamöter, statsråd och statssekreterare finns regler för redovisning av värdepappersinnehav, styrelseuppdrag och näringsverksamheter för att synliggöra och förhindra intressekonflikter. För sätta stopp för snabba sidbyten mellan politik och lobbyism har regeringen riksdagen också infört karensregler för statsråd och statssekreterare. Men motsvarande regler finns inte varken för landsting eller kommuner.

Bakgrund
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting motsatte sig OPS-lösningen för Nya Karolinska (NKS) från dag ett. Direkt när det stod klart att endast ett anbud lämnats in krävde S att upphandlingen skulle göras om. S har konsekvent krävt större öppenhet och transparens kring avtalet.

Moderaterna har drivit igenom OPS-lösningen, fullföljde affären trots allvarlig kritik och sagt att NKS kommer att vara värt varenda krona. Notan för NKS är i dagsläget 60 miljarder fram till år 2040. Istället för att välkomna granskning av intressekonflikter och jävssituationer har Moderaterna lagt locket på.

Vad Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Förbjudit utförsäljningar av välfärdsverksamheter till underpris
  • Tillsatt utredning för med anledning av fallet Nya Karolinska.
  • Infört karens för statsråd och statssekreterare.

Förslaget
Vi socialdemokrater ser allvarligt på utvecklingen i Stockholms läns landsting. Det som hände på Nya Karolinska ska aldrig få hända igen. För att stärka öppenheten och värna demokratin vill vi införa krav på öppen redovisning av intressen i företag, aktieinnehav och styrelseuppdrag för landstingsråd, kommunalråd och topptjänstemän.

Vi vill också sätta stopp för snabba sidbyten från politik till lobbyföretag genom att införa karens för landstingsråd och kommunalråd. Vi Socialdemokrater vill se en nationell blocköverskridande partiöverenskommelse om detta.

facebook Twitter Email