Opinionsbildare för museer

I Kalmar län finns flera socialdemokrater som har intressanta nationella uppdrag. I en serie här på vår hemsida vill vi berätta om vad dessa uppdrag innebär. Först ut är Jonas Hellberg, Kalmar, ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd.

NAMN: Jonas Hellberg

ORT: Kalmar

NATIONELLA UPPDRAG: Ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd och ledamot i styrelsen för Sveriges museer

Jonas Hellberg är förtjust i både Nordiska museet i Stockholm och skolmuseet i Persnäs på Öland. Den absoluta favoriten är ändå Kalmar läns museum.

Kronanutställningen är verkligen helt fantastisk och museet har en utmärkt verksamhet för barn och ungdomar, säger han.

Att just Kalmar läns museum ligger honom varmt om hjärtat är inte helt överraskande. Jonas Hellberg är ordförande för museets styrelse. Det ena ger som bekant det andra. Jonas regionala engagemang har lett till ett nationellt uppdrag som ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd. Ett uppdrag som i sin tur har lett till platsen som ledamot i styrelsen för Sveriges museer.

  • Länsmuseernas samarbetsråd är en intresseförening som ska driva opinion och ta tillvara länsmuseernas intressen, förklarar Jonas.

Det handlar om att uppvakta ledamöter i riksdagens kulturutskott, svara på remisser, arrangera utbildningar och branschdagar. Styrelsen träffas sex till åtta gånger om året och det finns ett verkställande utskott som jobbar däremellan.

  • Vi har ett litet sekretariat som består av tre länsmuseichefer, en sekreterare och en kassör.

Jonas Hellberg är nöjd med det faktum att samarbetsrådet inom kort kommer kunna anställa en person som ska arbeta nationellt med att stödja länsmuseernas arbete.

  • Vi har fått pengar från Kulturrådet och länsmuseerna är med och finansierar tjänsten. Projektet är treårigt och ger oss helt nya möjligheter när det gäller att samverka nationellt kring exempelvis utställningar, gemensam upphandling och mycket annat. Vi vill göra publikanalyser och vi vill jobba med att nå grupper som normalt sett inte besöker oss.

Hur märks Länsmuseernas samarbetsråd i de oinvigdas vardag?

  • Kanske via kampanjen ”Sveriges största museum”.  Det är vi faktiskt, säger Jonas.  Länsmuseerna finns ju i alla län och kommuner. Det handlar om allt från gårdar till historiska platser. Just länsmuseerna är väldigt synliga ute i samhället.

Egentligen är inte intresseföreningens roll i sig att vara publik.

  • Det handlar helt om att göra våra frågor kända. Vi kan ta ekonomin som exempel. Staten räknar upp anslagen till länsmuseerna med en procent. Det räcker inte, bedömer vi. Vi har haft debattartiklar på ämnet och nu har Laila Naraghi, riksdagsledamot, ställt en enkel fråga i riksdagen till kulturministern om hur ministern ser på länsmuseernas situation.

Styrelsen för Sveriges museer är även det en intresseorganisation som arbetar för alla Sveriges museer, statliga, privata och de regionala länsmuseerna.

  • Där jobbar vi med att ta tillvara hela museisektorns intressen.

Jonas ger nya Museilagen som exempel på framgång för organisationen. Lagen kom 2017 och definierar bland annat vad ett museum är och den säkerställer att museerna har inflytande över den egna verksamheten.  Föreningen Sveriges museer har en generalsekreterare och ett litet kansli i Karlskrona.

Jonas Hellberg är själv en flitig museibesökare. Bland de nationella museerna är det Nordiska museet som han gillar bäst. Men han rekommenderar varmt att vi ska besöka även mindre lokala museer.

  • Skolmuseet i Persnäs på Öland har exempelvis nya utställningar varje år. De riktigt lokala museerna bjuder ofta besökarna på en minst lika bra upplevelse som de stora nationella museerna gör, tipsar han.
facebook Twitter Email