ORIMLIGT ATT FORTSÄTTA ERSÄTTA FRISKOLOR FÖR ANSVAR DE INTE HAR

– Det finns tydliga problem med likvärdigheten i den svenska skolan och det beror bland annat på att resurserna till skolorna inte fördelas rättvist utifrån det ansvar skolorna faktiskt har, säger riksdagsledamoten Tomas Kronståhl (S).

I dag får fristående huvudmän lika mycket pengar som kommuner får trots att de inte har samma ansvar.

-Det är helt orimligt att en fristående skola får samma peng som en kommunal skola. Den kommunala skolan har ansvar att erbjuda alla skolgång enligt skolplikten medan den fristående skolan kan beräkna hur många elever man vill ha och sedan bygga sin verksamhet på det, fortsätter Tomas Kronståhl.

En kommun har en lagstadgad skyldighet att driva skolor och måste också finnas i närheten till barnens hem. Det innebär merkostnader som friskolor inte har. Då ska en kommun också ersättas för det.

-En friskola kan komma och gå som den vill och kvar står kommunen med hela ansvaret. Det måste kommunerna kompenseras för genom att ersättningen skiljer sig åt, säger Tomas Kronståhl.

De här lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och bestämmelserna om bidrag föreslås gälla från kalenderåret 2024.

Regeringen planerar också att ge Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur avdraget ska beräknas och kommunerna behöver ges möjlighet att i god tid förbereda genomförandet av förslagen.

KONTAKT:

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, 070-666 53 24

facebook Twitter Email