Regeringen utser Naraghi till ledamot i parlamentarisk kommitté

Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) har av regeringen utsetts att ingå i en nyligen tillsatt utredning: en parlamentarisk kommitté om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Kommittén har i uppdrag att utreda frågan om skadestånd från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen (RF). Kommittén ska bl.a. analysera vilken rätt till ersättning som finns enligt gällande rätt, samt överväga om rätten till ersättning bör utvidgas.

Det känns hedrande att få detta förtroende. Våra fri- och rättigheter är avgörande för demokratin och för det Sverige vi älskar. Det är viktigt att se över hur de bäst kan hävdas och försvaras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020. Kommittén består av representanter från samtliga riksdagspartier.

Kontakt: Laila Naraghi, 070- 312 42 70

facebook Twitter Email