Riksdagen förändrar arbetssätt – ny lag som rör skolan förbereds snabbt

Riksdagen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ett löpande arbete pågår med att anpassa verksamheten efter de rekommendationer som ges.
Sedan några dagar tillbaka så sker det inga visningar, event eller studiebesök i Sveriges riksdag. Kammarens läktare är tillsvidare fortfarande öppen för allmänheten men det blir färre ledamöter att lyssna till under en tid framåt.
– Samtliga riksdagspartier har enats om att genomföra förändringar i riksdagens arbetssätt till följd av coronaviruset. Endast 55 ledamöter kommer att delta i beslut i kammaren. Samtliga ledamöter är fortsatt i tjänst, om än delvis i andra former än vanligt, berättar Laila Naraghi, riksdagsledamot.

Beslutet tas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man i Stockholm om möjligt bör arbeta hemifrån samt beaktandet av resor till och från stockholmsområdet. Dels minskar det risken för smittspridning och dels säkerställs den demokratiska processen genom att garantera att riksdagen kan fatta beslut även om många ledamöter skulle behöva stanna hemma på grund av sjukdom.
– Det är en allvarlig situation men vi ska klara detta tillsammans, säger Björn Petersson, riksdagsledamot.

Under tisdagen kom beskedet att rekommendera att all utbildning inom gymnasieskolor, universitet och vuxenutbildning ska ske på distans. Statsminister Stefan Löven underströk att det ingalunda handlar om extra ledighet utan att alla har ansvar för att fortsätta med de studier man påbörjat – fast på distans. Detta gäller även Yrkesvux och Komvux. Detta är bara en rekommendation, det är fortfarande huvudmannen alltså kommunen eller styrelsen i en privat skola som bestämmer.

Riksdagens utbildningsutskott påbörjar ett intensivt arbete med att förbereda en förändring i lagstiftningen som rör skolans område. Förändringen syftar till att skapa ett nytt regelverk för att stärka beredskapen om utifall grundskolor skulle komma behöva stängas i Sverige.
– Det vi förbereder nu är en lag som ger regeringen möjlighet att fatta beslut som rör skolplikt och möjlighet till fjärr- och distansundervisning, säger Tomas Kronståhl, riksdagsledamot och ledamot av utbildningsutskottet.
– Det handlar om att ge större möjlighet till huvudmännen att organisera om verksamheten, säger Tomas Kronståhl. Utifrån läget i olika delar av landet så kommer man kunna fatta lokala och regionala beslut, fortsätter han.

Riksdag och regering arbetar intensivt med att förbereda för en period av prövningar i ett allvarligt läge. Ett läge som kan pågå under lång tid.  Coronaviruset är ett hot mot samhället. Alla kan bidra och göra sitt för att minska smittspridning. Och vi ska särskilt värna våra äldre och andra som finns i riskgruppen. Även fortsättningsvis är det viktigt att lyssna till, och följa, de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

KONTAKT:

Laila Naraghi, 070-312 42 70

Tomas Kronståhl, 070-666 53 24

Björn Petersson. 070-298 80 26

Riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i Kalmar län

facebook Twitter Email