Riksdagsledamot från Kalmar län har granskat effekterna av gymnasielagen

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Björn Petersson, riksdagsledamot från Torsås, har varit ordförande för den grupp från riksdagens socialförsäkringsutskott som granskat hur den så kallade gymnasielagen har fungerat ute i landet.

Ett mycket intressant arbete att leda. Trots alla meningsskiljaktigheter har jag ändå lyckats ena utskottet kring denna rapporten, berättar Björn Petersson.

Björn Petersson, riksdagsledamot (S)

Björn Petersson berättar att rapporten är mycket gedigen och att det är lite ovanligt att ett enskilt utskott gör ett liknade arbete.

-Uppföljningen fyller en kunskapslucka eftersom den innehåller en samlad bild av de olika regelverk och lagar som är aktuella i den komplexa situation som uppstår när många olika aktörer med i sin tur olika ansvarsområden är involverade.

Målet med den så kallade gymnasielagen som kom 2018 var att möjliggöra uppehållstillstånd för den som ville slutföra sina gymnasiestudier här i Sverige. Laguppföljningen som Björn Petersson varit ordförande för visar bland annat att Migrationsverket fram till april 2020 har beviljat flertalet, nära 8000, inkomna ansökningar om uppehållstillstånd enligt 2018 års gymnasieregler.

-Man kan därmed säga att första målet med lagändringen anses uppnått, nämligen att så många som möjligt i målgruppen skulle beviljas ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Nu återstår frågan om nästa steg kring möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och komma i försörjning, säger Björn Petersson.

Idag, torsdag 3 juni, debatteras i riksdagen ett av regeringens förslag att coronaanpassa reglerna i gymnasielagen. För att få fortsatt uppehållstillstånd har dom som går under gymnasielagen 6 månader på sig att hitta egen försörjning efter avslutade studier och utifrån den svåra situationen på arbetsmarknaden i spåren av coronapandemin föreslår regeringen att tiden förlängs till 12 månader. Förslaget förväntas komma att röstas ner av riksdagen då C, L, M, KD och SD är emot en förlängning.

Rapporten i sin helhet finner ni här: https://data.riksdagen.se/fil/BE893521-8410-44F5-B4A4-7DDCB7189D20

Kontakt:

Björn Petersson, 070-298 80 26

facebook Twitter Email