Rödgröna landstinget i Kalmar län summerar mandatperioden

Mandatperioden går mot sitt slut. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft ansvaret för landstinget i Kalmar län under perioden. Den här rapporten syftar till att lyfta fram det som hänt inom landstinget 2014-2018.

Landstinget i Kalmar län är ett nationellt skyltfönster. Den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern visar att Kalmar län har landets nöjdaste patienter. Samtliga länets tre sjukhus topprankas i Dagens Medicins årliga ranking över landets sjukhus. Ja, Västerviks sjukhus rankas till och med som landets bästa sjukhus i sin kategori.

Valet för oss i den rödgröna majoriteten under mandatperioden har varit självklar. Vi har valt att tillföra hälso- och sjukvården ytterligare resurser framför skattesänkningar. En hälso- och sjukvård av fortsatt nationell toppklass går alltid före skattesänkningar. Redan nu kan vi lova att kommer välja denna prioritering även under nästa mandatperiod.

Allt detta har kunnat genomföras med en ekonomi i balans. Samtliga år har vi kunnat presentera ett bokslut med överskott. Faktum är att landstinget i Kalmar län kunnat uppvisa positivt bokslut under 13 år i rad vilket är unikt.

Sjukvården rankas som väljarnas viktigaste politiska fråga. Vi kan ofta ta del i nationell press om en svensk sjukvård i kris. Vi vill ge en annan bild. Faktiskt visa upp en väl fungerande sjukvård och berätta om alla våra satsningar.

Men. Givetvis finns det stora utmaningar framför oss. Vi är stolta över vad vi genomfört men vi är absolut inte nöjda. Nu lämnar vi den här mandatperioden bakom oss och siktar framåt. I fortsättningen kommer vi inte berätta vad vi har gjort utan vad vi ska göra nästa mandatperiod om vi får fortsatt förtroende!

Anders Henriksson (S)
landstingsstyrelsens ordförande

Lena Segerberg (S)
landstingsråd

Jessica Rydell (MP)
landstingsråd

Linda Fleetwood (V)
landstingsråd

Läs hela rapporten här:
VitbokSlutversion

Checklista! – En sammanfattning

 • Sveriges bästa sjukhus
 • Landets nöjdaste patienter
 • Standardiserade vårdförlopp inom cancervården
 • Fri screening för kvinnor mellan 23-60 år att upptäcka livmoderhalscancer
 • Stor satsning på fler ambulanser
 • Startat upp barn- och ungdomshälsan i Kalmar och Västervik
 • Alla över 75 år erbjuds en geriatrisk riskprofil
 • Vårdöverenskommelse mellan vården och patienten
 • Hemsjukhuset i Borgholm
 • Nytt kliniskt träningscenter vid Länssjukhuset
 • Sveriges bästa sjukhusmat
 • Tandvårdsbuss
 • Samtliga medarbetare ska senast 2018 fått erbjudande om Rätt till heltid
 • Välskött ekonomi – 13 år i rad med överskott
 • Glasögonbidrag till barn och unga
 • Gratis tandvård upp till 23 år
 • Kostnadsfria läkemedel till unga
 • Gratis mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år
 • Läkarutbildningen genomförs – på plats 2019
 • Nya psykiatrilokaler
 • Cirka 400 nya, toppmoderna bussar införskaffade
 • Personalcykel – alla anställda erbjuds hyra cykel till låg kostnad
 • Seniorkortet – för 100 kronor per månad åker alla över 65 år fritt i länet på lågtrafiktid
facebook Twitter Email