Så många hushåll får höjt barnbidrag i Kalmar län

Höjt barnbidrag är den stora nyheten när regeringens budget för 2018 presenterades idag. För Kalmar län innebär det att 29 200 hushåll nu får höjt barn- och studiebidrag.  

Idag klockan 9 presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition för 2018. Den stora nyheten är att den S-ledda regeringen höjer barnbidraget samt studiebidraget för gymnasiestuderande med 200 kronor från och med mars nästa år. I Västerviks kommun får 4 200 barnfamiljer höjt barnbidrag och studiehjälp med 200 kronor i månaden. Motsvarande siffra för Vimmerby kommun är 1 900 hushåll och i Hultsfred kan 1 600 hushåll se fram emot höjt barn- och studiebidrag.

Regeringen gör också stora satsningar på en jämlik kunskapsskola samt barns och ungas hälsa. För Västervik innebär det ett tillskott i storleksordningen 7,5 miljoner kronor. Därutöver gör regeringen ett resurstillskott till kommunsektorn som motsvarar 14,5 miljoner kronor för en kommun av Västerviks storlek. 

Den S-ledda regeringen svarar upp mot den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre och gör stora investeringar i välfärden. I Kalmar läns landsting stärks förlossningsvården med 21,7 miljoner kronor och övriga sjukvården stärks samtidigt med 89,4 miljoner kronor.

När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer. I Kalmar län får 46 500 pensionärer sin skatt sänkt nästa år. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön helt och hållet år 2020.

För mer information och kommentarer:

Lena Hallengren, riksdagsledamot, 070-688 18 19

 

Med vänlig hälsning

Socialdemokraterna i Kalmar län

 

facebook Twitter Email