Satsningar på E22 och Tjustbanan meddelas av Regeringen

Idag höll infrastrukturminister Tomas Eneroth pressträff för att presentera den nationella infrastrukturplanen. Vid pressträffen meddelande ministern att regeringen satsar på E22:an med Bergkvara och Gladhammar-Verkebäck samt den redan kommunicerade satsningen på ny trafikplats vid infart Glasporten.

– Det är verkligen ett glädjande besked vi idag får från en socialdemokratisk regering som på allvar ser till att satsa på hela landets utveckling. Det här är ett viktigt beslut för Västerviks utveckling och topputdelning på vårt partis arbete lokalt och regionalt. Vi gläds över både satsningar på mötesfri väg mellan Gladhammar-Verkebäck och omfattande underhåll av Tjustbanan, säger Dan Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Västervik Kommun.

Stångådal- och Tjustbanan pekas ut som ett prioriterat område där Trafikverket har uppdraget att utreda om eventuell delelektrifiering. Infrastrukturministern meddelande att banorna kommer finnas med i en satsning med omfattande underhållsåtgärder och underströk banornas vikt för arbetsmarknadsförstoring.

–  Dagens besked är verkligen lovande för framtiden och ett bra kvitto på det enträgna arbetet som vi gjort för att få dessa satsningar på plats. Det är glädjande att den socialdemokratiska regeringen ser till att inte bara satsa på de större stråken utan även på viktiga vägar och järnvägar i gles- och landsbygden. Satsningar på Tjustbanan är särskilt viktiga för arbetsmarknadsförstoring och i längden utvecklingen av Västerviksområdet, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Dan Nilsson (S)

Tel: 072-543 48 76

Angelica Katsanidou (S)

Tel: 0480-831 02

facebook Twitter Email