Satsningar på förbifart Bergkvara och Stångådalsbanan meddelas av Regeringen

Idag höll infrastrukturminister Tomas Eneroth pressträff för att presentera den nationella infrastrukturplanen. Vid pressträffen meddelande ministern att regeringen satsar på E22:an med Bergkvara och Gladhammar-Verkebäck samt den redan kommunicerade satsningen på ny trafikplats vid infart Glasporten.

–  Dagens besked är verkligen lovande för framtiden och ett bra kvitto på det enträgna arbetet som vi gjort för att få dessa satsningar på plats. Det är glädjande att den socialdemokratiska regeringen ser till att inte bara satsa på de större stråken utan även på viktiga vägar och järnvägar i gles- och landsbygden. Satsningar på Stångådalsbanan är särskilt viktiga för arbetsmarknadsförstoring och i längden utvecklingen av vårt län, säger Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. 

Stångådal- och Tjustbanan pekas ut som ett prioriterat område där Trafikverket har uppdraget att utreda om eventuell delelektrifiering. Infrastrukturministern meddelande att banorna kommer finnas med i en satsning med omfattande underhållsåtgärder och underströk banornas vikt för arbetsmarknadsförstoring.

– Det är verkligen ett glädjande besked vi idag får från en socialdemokratisk regering som på allvar ser till att satsa på hela landets utveckling. Det här är ett viktigt beslut för södra länets utveckling och topputdelning på vårt partis arbete lokalt och regionalt, säger Mattias Adolfson (S), Regionråd

För ytterligare kommentarer kontakta:

Peter Wretlund (S)

Tel: 0480-831 01

Mattias Adolfson (S)

Tel: 070- 209 69 26

facebook Twitter Email