Seniorkortet blir kvar och utvecklas!

När Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom sin budget för 2019 innebar detta bland annat att den satsning på sommarkortet, det vill säga gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommaren, försvann. Frågor har nu väckts kring Seniorkortet och hur detta kommer att påverkas. Regionrådet Peter Wretlund (S) lugnar alla och fastslår;
– Seniorkortet blir kvar! I den budget som det nya regionfullmäktige röstade igenom för tre veckor sedan beslutade vi att seniorkortet ska permanentas, fastslår Peter Wretlund.

Seniorkortet infördes den 1 januari 2018. Det innebar att alla som fyllt 65 år under vissa tider åker fritt i hela Kalmar län för en kostnad av 100 kronor per månad. Redan efter några månader visade det sig att seniorkortet blivit en succé.
– Jag har träffat många människor som kommit fram till mig och tackat för att vi inför seniorkortet. Väldigt många upplever att de tack vare kortet fått ett friare och mer innehållsrikt liv, säger Peter Wretlund, regionråd och tillträdande ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Seniorkortet var från början ett försöksprojekt som skulle gälla i två år. Men tidigt stod det klart att det blivit en sådan succé att det måste permanentas. Ett av Socialdemokraternas löfte i valet var också att kortet skulle permanentas. Men inte bara det.
– I det beslut som regionfullmäktige fattade utökas seniorkortet till att gälla även för personer med förtidspension. Vi tycker att det är viktigt att fler människor ges möjlighet att kunna resa i hela vårt län till en ringa kostnad, menar Peter Wretlund.
Vad gäller Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas budget som innebär att sommarkortet tas bort kommenterar Peter Wretlund.
– Jag har redan djupt beklagat att man valt att prioritera skattesänkningar framför att våra ungdomar ges möjlighet att resa gratis under sommaren. Men det säger en hel del över hur vi socialdemokrater prioriterar jämfört med den politiska högern i vårt land.

För ytterligare kommentar
Peter Wretlund (S) 070-523 38 85
regionråd

facebook Twitter Email