Seniorkortet permanentas

Den 1 januari i år infördes seniorkortet inom kollektivtrafiken. Samtliga över 65 år kan resa fritt inom länet med all kollektivtrafik för en kostnad av 100 kronor per 30 dagar. Seniorkortet har blivit en stor succé. Nu meddelar företrädare för landstingsmajoriteten att seniorkortet permanentas.  

– Seniorkortet har blivit en stor succé och har bidragit till att våra seniorer i högre utsträckning valt att åka kollektivt. Därför känns det väldigt bra att nu kunna ge beskedet att seniorkortet permanentas, säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S).  

Förutom att seniorkortet nu bli permanent inkluderas även förtidspensionärer i beslutet. Det innebär alltså att även de som är beviljade förtidspension nu kan resa fritt i länet under lågtrafik för en kostnad av 100 kronor för en 30-dagarsperiod.

– Det känns väldigt bra att kunna ge det här beskedet. Nu kommer allt fler att kunna åka kollektivt i Kalmar län till en ringa kostnad, säger Anders Henriksson.

facebook Twitter Email