Situationen för vägnät och järnväg är akut i norra Kalmar län

Riksdagsledamoten Tomas Kronståhl, (S), skriver till infrastrukturminister Thomas Eneroth med anledning av den mycket akuta situationen som råder när det gäller situationen för både väg och järnväg i norra Kalmar län.

-Jag har i mina olika roller både som kommunstyrelsens ordförande i Västervik och nu i rollen som riksdagsledamot för Kalmar län försökt på olika vägar förtydliga det mycket eftersatta behovet av angelägna satsningar på både väg och järnväg i synnerhet i norra Kalmar län. Vi har både Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping samt Tjustbanan mellan Västervik och Linköping som skulle kunna vara både ett snabbt, effektivt och inte minst miljövänligt alternativ om det inte vore för ett uselt underhåll i årtionden.

-Banorna håller en standard som inte är värdig en välfärdsstat som Sverige.  Där går idag dieseldrivna tåg eftersom banorna inte är elektrifierade etc, fortsätter han.

Väg 35 mellan Västervik och Linköping som har uppgraderats vissa sträckor, men sträckan Överum Åtvidaberg är en smal usel väg med mängder av vilt som är i akut behov av utbyggnad samt viltstängsel med målsättning att nå minst till en 100 km/tim väg. Detta är viktigt både för att säkerställa leveranser från företagen och näringslivet, men självklart även för att säkra viktiga samhällstransporter som ambulans mm som ofta går mellan Västervik och Linköping.

-Även möjligheten för människor att studera, jobba och pendla över en länsgräns är självklart viktigt och nödvändigt.

Kronståhl skriver vidare till Tomas Eneroth: ”Vi ser att kraftiga satsningar på infrastruktur nu görs runt om i landet, det diskuteras både snabbjärnväg mellan storstäderna men även elektrifiering av vissa vägsträckor för att vi ska ligga i framkant både när det gäller effektivitet och miljösatsningar. Dessa satsningar är självklart lovvärda, men detta sker samtidigt som vi ser våra regionala järnvägar och vägar i nämnda fall som håller en standard som var modern på 60 talet och som inte kan anses vara en godtagbar standard in på 2020 talet.”

-Jag med flera önskar få en redovisning kring vad målsättning och ambitionen är från regeringens och trafikutskottets sida när det gäller ovan nämnda bortglömda och eftersatta vägar och järnvägar, som för Kalmar län är mycket viktiga och i vissa fall helt avgörande för att satsningar och fortsatt utveckling ska kunna ske, inte minst när det gäller det mycket viktiga näringslivet i området.


KONTAKT:

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, 070-666 53 24

facebook Twitter Email