SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD

Riksdagsledamoten Tomas Kronståhl har skickat en skriftlig fråga till statsrådet Andreas Carlsson, se frågan i sin helhet nedan.

Trafikverkets inriktningsbeslut avseende Stångådals- och Tjustbanans anslutning till det nya stationsläget i Linköping.

Anser statsrådet Andreas Carlsson att Trafikverkets förslag där de aktuella banorna från Kalmar län Stångådals o Tjustbanan anslutning i Linköping placeras vid Tannerfors norra är tillfyllest?

Det innebär om det skulle bli verklighet att man som tågresenär från Kalmar län inte ansluter direkt till det nya stationsläget i Linköping för vidare tåg färd ut i landet, utan tvingas byta till buss för att nå det nya stationsläget.

Samtliga regionala företrädare påpekar att denna lösning skulle innebära en kraftig försämring för den regionala utvecklingen och banornas legitimitet skulle helt ifrågasättas.

Avser regeringen att gå vidare med Trafikverkets förslag eller vilket vi alla hoppas avisa detta och begära fram ett helhetsförslag där banorna har en anslutning vid det nya stationsläget som kan leda till en regional utveckling och skapa bättre kommunikationer i hela landet.


KONTAKT:

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, 070-666 53 24

facebook Twitter Email