Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress i Oskarshamn

Den 22 april anordnade Socialdemokraterna i Kalmar län sin distriktskongress i Oskarshamns Folkets Park. Distriktsordförande Anders Henriksson inledde med att ”Vi lever i en orolig tid, med krig i vårt närområde och med hög inflation som riskerar att leda till en lågkonjunktur. Där regeringen och Sverigedemokraterna prioriterar sänkta skatterna för de som tjänar allra mest och låter vanligt folk stå för notan.”  

Ny styrelse valdes och 10 st motioner behandlades.

Distriktskongressen antog ett uttalande

Palmecenter var gäster på kongressen och höll ett välbesökt lunchseminarium om internationellt arbete. Vad var och en av oss kan göra i internationella frågor och hur vi kan verka tillsammans.

Helene Björklund höll ett föredrag om det säkerhetspolitiska läget och vikten av att starkt och stabilt Sverige. Hennes föredrag efterföljdes av en paneldebatt där publiken fick ställa frågor till henne, Lena Hallengren och Anders Henriksson på samma tema.

Tage Erlanders hedersmedalj delades ut till Evy Annér som var på plats och tog emot medaljen. Tage Erlanders hedersmedalj kommer också att lämnas till Roland Swedestam som tyvärr inte kunde närvara vid kongressen. En fin utmärkelse för långvariga insatser i socialdemokratins tjänst.

Kontakt:

Anders Henriksson, ordförande, 070-517 60 30

Gunilla Johansson, ombudsman Kalmar län, 070-491 10 03

facebook Twitter Email