Socialdemokraternas första digitala distriktskongress genomförd

Under lördagen den 17 oktober genomförde Socialdemokraterna i Kalmar län sin distriktskongress digitalt. Runt om i länet hade ombuden samlats med sin delegation i respektive arbetarekommun för att delta. - Det var viktigt att ses trots att vi ses digitalt, säger Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Under distriktskongressen delades Tage Erlanders hedersmedalj ut till Agneta Ringman, Borgholm, och Ann-Marie Fagerström, Emmaboda.

-Vi har också behandlat och debatterat rekordmånga motioner, 37 stycken. Vi har ett aktivt, framåtsträvande och engagerat parti och det gör mig fylld av tillförsikt, säger Anders Henriksson.

Motionerna spände över en lång rad ämnen så som skattesystem, fördelningspolitik, reseavdrag, jämlikhet, miljö och klimat, demokratifrågor, statsbidrag, viltstängsel och många andra frågor.

Distriktskongressen har även tagit ett beslut som rör klimat och miljö: Socialdemokraterna gasar för biogas.

-Det är ett dokument som vi ska använda för att nå fram med fördelarna med biogas. Vi ska visa att vi i Kalmar län kan gå före och bidra med vårt till att vi ska nå upp till Parisavtalet. På köpet får vi fler arbetstillfällen och minskad övergödning.

Gäst under distriktskongressen var finansminister Magdalena Andersson.

Distriktskongressen passade också på att tacka av Anna Hedh för hennes 15 år som EU-parlamentariker.

Distriktskongressen samlade in 26 800 kronor drygt till Palmecentrets insamling för demokrati i Belarus.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Kalmar län består av:
Anders Henriksson, ordförande/VU, Kalmar
Helen Nilsson, vice ordförande/VU, Vimmerby
Peter Wretlund, kassör/VU, Oskarshamn
Gunnar Jansson, VU, Västervik
Lena Hallengren, VU, Kalmar
Emöke Bokor, Söderåkra
Robert Rapakko, Mönsterås
Jonas Erlandsson, Högsby
Martina Aronsson, Nybro
Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda
Nermina Mizimovic, Hultsfred
Matilda Wärenfalk, Färjestaden
Ilko Corkovic, Borgholm

Uttalanden:

LAS

Med anledning av gårdagens besked från arbetsmarknadens parter gör Socialdemokraterna i Kalmar län detta uttalande.

Vi vill fortsätta stärka anställningsskyddet för alla med osäkra anställningar. Vi vill att människor ska ha trygga jobb, en god arbetsmiljö och en lön att leva på. Det är vad vi gick till val på. Det är fortsatt vår politik.

En förhandlingslösning mellan parterna vore bäst för Sverige. Det skapar en långsiktig stabilitet, förutsägbarhet och trygghet för såväl fack, arbetsgivare som löntagare.

 En förändring av anställningsskydd och omställning behöver ha stöd från alla delar av arbetsmarknaden och det måste upprätthållas en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter.  Det innebär att LAS-utredningens förslag inte kan gälla. Det måste förändras. 

Pandemin 

Pandemin Covid-19 har under året kommit att påverka våra samhällen i grunden och förändrat förutsättningarna för hur vi lever våra vardagsliv. Pandemin är inte över. Tvärtom ökar antalet smittade både i världen och i Sverige. 

Socialdemokraterna i Kalmar län ser med oro på utvecklingen där allt fler har allt svårare att hålla i de restriktioner som gäller. Restriktioner som begränsar friheten och möjligheten att träffas och umgås. Men för att minska smittspridningen och ändå kunna ha ett, jämförelsevis, öppet samhälle måste vi alla respektera och följa beslutsfattares, myndigheters och verksamheters råd och rekommendationer.

Som det ser ut nu har vi i Kalmar län en låg smittspridning, men det kräver att vi är uppmärksamma och inte slappnar av. Vi uppmanar därför alla att fortsätta hålla fysisk distans, tvätta händerna, stanna hemma vid symptom och jobba hemma när det går. Då kan vi fortsätta hålla smittan på låg nivå. Det är också viktigt att kontakta sjukvården om man är sjuk för att få den vård man behöver för tillfrisknande.

Vi socialdemokrater i Kalmar län prioriterar i regionens arbete att åtgärda den vård som skjutits upp på grund av pandemin. Med hjälp av statsbidrag från den socialdemokratiska ledda regeringen och en stabil ekonomi i regionen kan vi nu komma tillrätta med den uppskjutna vården.

Biogas

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga, ska vi nå Parisavtalet och våra miljömål måste vi drastiskt sänka våra fossila koldioxidutsläpp, och det snabbt.

Många miljöfrågor går åt rätt håll men utsläppen från bilar och persontransporter gör inte det. Vi åker mer bil och ofta på fel bränsle. Tänk om det fanns ett fossilfritt lokalproducerat bränsle, sprunget från den småländska myllan som också gjorde våra stränder fina och gynnar Kalmar läns lantbrukare. Det finns det! 

Tack vare den socialdemokratiskt ledda regionens upphandling av fossilbränslefri kollektivtrafik så har det möjliggjorts en marknad för biogas och vi ser nu biogas-mackar i länets kommuner. Men vi varken nöjda eller klara därför vill Socialdemokraterna Kalmar län: 

•    Förbättra infrastrukturen för att tanka biogas i hela länet och fördubbla antalet biogasmackar i Kalmar län.

•    Stötta och initiera initiativ för att producera både flytande och komprimerad biogas från exempelvis gödsel i hela länet.

•    Se över kommunernas och regionens fordonsflotta för fossilfria transporter innan 2023 med fokus på biogasbilar samt att skapa efterfrågan på biogas genom att ställa krav i upphandlingsförfarande.

•    Underlätta tekniksprånget till fossilfria privatbilar och transportsektorn genom kampanjer, information, samverkan med nybilsförsäljning, andrahandsmarknaden och verkstäder för konvertering till biogas.

•    Att vi på nationell nivå verkar för ett införande av produktionsstöd

Länk till verksamhetsberättelse

facebook Twitter Email