Socialminister Lena Hallengren besöker Emmaboda den 23 november 2020

Ministern kommer att besöka Emmaboda äldreomsorg där Emmabodamodellen är i fokus, ett långsiktigt arbete som visat sig vara en framgång ur flera perspektiv där man sedan 1980-talet arbetat utifrån ett salutogent synsätt. Besöket sker digitalt.

10.00 – 11.00                     Emmabodamodellen  
Beskrivning av Emmabodamodellens fördelar och hur kan modellen bidra till en bättre äldreomsorg i Sverige nu när satsningar görs på området.    

Mediarepresentanter välkomnas under hela besöket. Medverkar gör bland annat Anette Isaksson, enhetschef, och Maria Ixcot Nilsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

INTERVJUTID FÖR MEDIA: 11.00

Kontakt:

Gunilla Johansson 1:e ombudsman Socialdemokraterna Kalmar län, 070-491 10 03                                   

facebook Twitter Email