Socialminister Lena Hallengren besöker Färjestaden den 2 september

Statsrådet besöker särskilda boendet Äppelvägen i Färjestaden. Där börjar besöket med en rundvandring på en av demensenheterna som påbörjat arbetet med att bli Stjärnmärkt enligt svenskt demenscentrum.

På enheten arbetar också medarbetare som studerar till undersköterskor och specialistundersköterskor tack vare Äldreomsorgslyftet.

Vidare kommer statsrådet att informeras om satsningar och projekt som är ett resultat av Äldreomsorgssatsningen.  Det riktade statsbidraget och socialnämndens beslut om att medarbetarna skulle komma med förslag på projekt, har resulterat i bland annat utbildningsmodellen Stjärnmärkt samt en stor satsning på förnyade arbetssätt i hemtjänsten.

Mörbylånga kommun medverkar dessutom i projektet ”Standardiserat insatsförlopp vid demens”. Där är Mörbylånga en av fem kommuner som är utsedda av regeringen att delta i projektet.

13.30             Besök på Äppelvägens demensenhet

13.45             Information om nya styrmodellen och hur socialnämnden valt att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning.

14.15             Demensteamet och Standardiserat insatsförlopp

Media välkomnas under besöket, intervjutid 14.30

Mathias Karlsson ordförande socialnämnden i Mörbylånga kommun deltar.

Adress: Äppelvägen 8 i Färjestaden

Kontakt:

Gunilla Johansson försteombudsman Socialdemokraterna Kalmar län, 070-491 10 03
Sofia Brändström, pressekreterare hos Lena Hallengren, 073-065 16 12

facebook Twitter Email