Socialminister Lena Hallengren besöker Torsås digitalt fredagen den 11 december

Ministern besöker Torsås hälsocentral som är en medelstor hälsocentral med ca 7000 listade patienter och en välfungerande samverkan med kommunen. De har också lyckats att bli hyrläkaroberoende vilket är nuläget och att det snabbt kan bli en förändrad situation.

Utifrån denna bakgrund så fanns goda förutsättningar att hantera situationen när corona kom till samhället i början av mars.

Medverkar gör Eva-Lotta Johansson, verksamhetschef på Hälsocentralerna Torsås -Söderåkra, tillsammans med medarbetare samt Henrik Nilsson Bokor (S), kommunstyrelsens ordförande i Torsås och  Yvonne Hagberg (S), regionråd.

Mötet sker digitalt. Mediarepresentanter välkomnas att närvara under hela besöket.

13.00 – 14.00                     När pandemin kom till byn                                                         

Verksamhetens erfarenheter av när corona kom till byn, de drabbades tidigt och många blev sjuka. Smittan på ett av äldreboendena där både brukare och vårdpersonal drabbades hårt. Efter kort tid så var det ett faktum att de hade en samhällsspridning.

Verksamheten delar med sig av erfarenheterna hur det arbetades med prioriteringar, att de mest sköra och äldre skulle få den vård de behövde, individuella vårdplaner och hembesök av läkare. Hur samordning och information fungerade mellan hälsocentral, vårdpersonal, kommunledning och regionens smittskydd och kommuninvånarna.

14.00                                  Tid för frågor från media

Kontakt: Gunilla Johansson 1:e ombudsman Socialdemokraterna Kalmar län, 070-491 10 03
Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande i Torsås, 070-283 03 19

facebook Twitter Email