SOLCELLSTÖDET BETALAS UT

För ett par månader sedan såg det ut som om intresset för solcellstödet vida översteg vad som fanns avsatt i pengar.

Vi har sagt att det måste till mera pengar och nu tillför vi 260 miljoner extra i vårändringsbudgeten. De utlovade solcellstöden ska betalas ut, säger Björn Petersson, riksdagsledamot.

Intresset från privatpersoner för att installera solceller har varit överväldigande stort. Så stort att pengarna som avsattes i ett första skede helt enkelt inte räckte till. Ungefär 350 personer i Kalmar län som hade ansökt om stöd riskerade bli utan trots att de ansökt inom den angivna tiden. Björn Petersson, riksdagsledamot (S), tyckte att den ordningen var helt oacceptabel.

-När man har gjort allting rätt enligt de regelverk som finns så måste man få ut stödet, säger Björn Petersson som tillsammans med riksdagskollegorna Tomas Kronståhl och Laila Naraghi, genast började agera i frågan.

I vårändringsbudgeten kom så beskedet – regeringen avsätter 260 miljoner för att stödet ska kunna betalas ut. Nu återstår en del arbete med att juridiskt reda ut hur medlen ska betalas ut. Lösningen är ändå inom räckhåll för de som väntat.

-Det är mycket glädjande förstås. Både för miljön och för de människor som vågat satsa på solceller, säger Laila Naraghi.

-Ett mycket bra och viktigt stöd som underlättar för privatpersoner som vill vara med och satsa på miljövänlig energi, säger Tomas Kronståhl.

Kontakt:

Björn Petersson, 070-298 80 26

Laila Naraghi, 070-312 42 70

Tomas Kronståhl, 070-666 53 24

facebook Twitter Email