#stoppavinstjakten en gång för alla!

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. Våra gemensamma skattepengar ska gå till att förbättra skolan och sjukvården – inte till obegränsade vinster. Därför går vi Socialdemokrater till val på att stoppa vinstjakten i välfärden.

Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafterna få fritt spelrum i välfärden. Personal, elever och brukare har fått betala priset för detta. Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Därför går vi till val på att sätta stopp för vinstjakten i välfärden.

Vinstjakten i svensk skola är särskilt problematisk. Därför presenterar vi nu ytterligare förslag för att sätta stopp för vinstjakten i skolan. Vi vill bland annat skyndsamt införa ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Kunskapstörst ska prägla svensk skola – inte vinsthunger.

Vinstjakten i välfärden ska stoppas. Medborgarnas skattepengar avsedda för välfärden ska användas till välfärden – inte till obegränsade vinster. Vårt förslag för att stoppa vinstjakten i skola och omsorg blev nedröstat i riksdagen av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna den sjunde juni. Men vi ger oss inte. Nu tar vi frågan till väljarna. Valet 2018 blir en folkomröstning om svensk välfärd.

Därför går vi till val på att stoppa vinstjakten i välfärden. Vi kommer dessutom att återkomma med ytterligare förslag för att stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och sjukvården. Vi kommer inte att vika ner oss förrän vinstjakten i hela välfärden är stoppad.

  • Kraftig begränsning av vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter. Vi måste sätta stopp för en utveckling där skolor sätter glädjebetyg, där det sker en ökad sortering av elever utifrån föräldrarnas bakgrund och där skolor plötsligt kan läggas ner när riskkapitalister tappar intresset. Vi vill sätta stopp för vinstjakten i skolan. Vi vill kraftigt begränsa vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan.
  • Stopp för nya vinstdrivande skolor. Fram tills att vinstjakten är stoppad och vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan kraftigt begränsats vill dessutom sätta stopp för nya vinstdrivande skolor. Samtidigt vill vi underlätta etableringen av idéburna skolor. Marknadskrafterna ska inte längre ges fritt spelrum i skolan.
  • Gemensam antagning till alla skolor. Elever ska kunna välja skola – men skolor ska inte kunna välja bort elever. Skolvalet måste bygga på att alla som vill välja skola också har en reell möjlighet att göra det. Socialdemokraterna vill slopa kötid som urvalskriterium till fristående skolor och införa en gemensam antagning för både fristående och kommunala skolor. Det är orimligt att man ska behöva sätta sitt barn i kö redan på BB för att barnet ska ha en chans att komma in på populär fristående skola. Det missgynnar familjer som flyttar och barn som föds senare på året. Ett sådant system missgynnar också barn till föräldrar som inte är insatta i skolvalet. Familjer ska heller inte behöva skicka in separata ansökningar till varje skola som de är intresserade av.
  • Ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov. En rak skolpeng som följer med varje elev oberoende av vilka förutsättningar de har är varken rättvist eller kostnadseffektivt. Vinstdrivande skolor överkompenseras ibland ekonomiskt i relation till sina mer studievana och självgående elever, vilket då skapar utrymme för stora vinster. Socialdemokraterna vill därför göra om systemet med skolpeng så att de resurser en skola får speglar de faktiska behov som deras elever har.
  • Förbud mot skolreklam. Marknadsföring av verksamhet som bedrivs enligt skollagen behöver regleras och information inför skolval ska vara saklig och kontrollerbar. Elever ska fatta beslut om vilken skola de vill gå på med hjälp av saklig information och kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Elever ska inte lockas till skolor med otillbörlig reklam, erbjudanden om gratis datorer eller lunchkuponger.
  • Fortsatta krafttag mot glädjebetygen. Betygen ska spegla vilka kunskaper man har – inte vilken skola man går på. Studier har visat att vinstdrivande skolor sätter högre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med kommunala skolor. För att komma till rätta med glädjebetygen krävs därför ett stopp för vinstjakten. Socialdemokraterna har i regeringsställning knutit resultaten på de nationella proven hårdare till betygssättningen och beslutat att proven ska skrivas anonymt och rättas av någon annan än den undervisande läraren. Vi har också tillsatt en betygsutredning. Vi kommer fortsätta att ta krafttag mot glädjebetygen.
facebook Twitter Email