Stor framgång i skarvfrågan

  • Vi måste få ner antalet skarvar i hela landet och se till att vi får en hållbar population. Som det ser ut idag med över 70 000 skarvar bara i Kalmarsund så behöver vi kraftfulla åtgärder, säger Björn Petersson, ombud från Torsås.

På lördagen så vände delegationen partistyrelsens besvarande på motionen A752 Hållbart antal mellanskarv till bifall till två av tre attsatser.
Skarven är ett otyg, sa partistyrelsens föredragande Bodil Hansson.

Men det var inte nog, kongressen valde att säga ja till samtliga attsatser efter en spännande votering. Flera delegationer slöt upp i frågan om mellanskarvens påverkan på fiske, turism och natur. Så många att partistyrelsen Antalet mellanskarvar har bara i Kalmarsund tredubblats sedan 2012. I dagsläget finns långt över 70 000 fåglar som dagligen äter 350-500 gram fisk. Lågt räknat 30 ton fisk om dagen!
– Det rör sig alltså om stora mängder fisk. För att inte tala om den skada som fåglarna gör på naturen. Det går snabbt för en skarvkoloni att förvandla en lummig ö till en kal och ödslig plats helt täckt av avföring, säger Björn Petersson vidare.

Marcus Fridlund, ombud från Västervik var även han uppe i talarstolen och beskrev hur viktigt det är att få ned antalet mellanskarvar.
-Skarvkolonierna är inte en naturlig del i vår fauna och de skämmer kustmiljön. Det påverkar vår egen naturupplevelse och det får i förlängningen konsekvenser för turismnäringen och den biologiska mångfalden, säger Marcus Fridlund.

Attsatserna:

Att Socialdemokraterna verkar för en kraftig minskning av antalet mellanskarv

Att Socialdemokraterna verkar för en stam av mellanskarv som är hållbar för svensk fauna i övrigt

Att Socialdemokraterna verkar för en stam av mellanskarv som är hållbar ur ett kustmiljöperspektiv

Bilderna är fria att använda.

KONTAKT:

Björn Petersson, ombud Torsås, 070-298 80 26

Marcus Fridlund, ombud Västervik, 076-880 98 75

facebook Twitter Email