Stor satsning på lokal närvaro för Arbetsförmedlingen

Kalmar 20210910

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Långtidsarbetslösheten ska pressas ned och kompetensförsörjningen ska lösas. Arbetsförmedlingen får en roll att samordna olika insatser och deras roll som lokal aktör understryks.

– Vi brukar säga att de tre viktigaste frågorna för oss är jobben, jobben och så jobben. Att satsa på Arbetsförmedlingens närvaro och möjligheter i hela landet är en viktig del för att alla som kan jobba ska hitta sin plats i arbetslivet, säger Björn Petersson, riksdagsledamot (S).

– För mig som länge fört en kamp för att Arbetsförmedlingen ska ha lokal närvaro på orten så känns förstås dagens nyhet extra välkommen, säger Tomas Söreling, oppositionsråd i Hultsfreds kommun.

Arbetsförmedlingen ska finnas närvarande i hela landet. Det budskapet är tydligt när regeringen idag presenterar ännu ett förslag ur den kommande budgetpropositionen. Arbetsförmedlingens roll kommer fortfarande ha tyngdpunkten på att vara spindel i nätet för den som söker jobb även i de fall externa aktörer är inblandade.

– Det duger inte att ha en skylt på dörren. Det måste finnas människor som jobbar på Arbetsförmedlingen lokalt och tar emot arbetssökande öga mot öga, säger Tomas Söreling.
– Arbetsförmedlingen kommer också fortsatt ansvara för samverkan med andra aktörer, bl.a. med kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå, t.ex. arbetsgivare och fackliga organisationer, fortsätter Björn Petersson.

I arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen har Socialdemokraterna varit garant

för att Arbetsförmedlingen även i framtiden ska ha en bred verktygslåda för att svara

mot varierande behov hos arbetssökande och arbetsgivare. Med budgetpropositionen

för 2022 satsar regeringen ytterligare 2,5 miljarder för att fler arbetssökande utöver

matchningstjänster ska få insatser som arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och

introduktionsjobb. Arbetsförmedlingen kommer även få ökade möjligheter att använda reguljär utbildning som arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Det kommer även fortsatt vara Arbetsförmedlingen som bedömer den arbetssökandes förutsättningar och behov och fattar beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser. Även när arbetssökande får en insats hos en annan aktör kommer Arbetsförmedlingen ha ansvar för att det finns en sammanhållen planering för individen.

Kontakt:

Björn Petersson, riksdagsledamot (S), 070-298 80 26

Tomas Söreling, oppositionsråd i Hultsfreds kommun, 073-072 59 05

facebook Twitter Email