Styr en av Sveriges största myndigheter – Trafikverket

I Kalmar län finns flera socialdemokrater som har intressanta nationella uppdrag. I en serie här på vår hemsida vill vi berätta om vad dessa uppdrag innebär.

NAMN: Johan Persson

ORT: Kalmar

NATIONELLA UPPDRAG: Ledamot i Trafikverkets styrelse

En vanlig dag befinner sig Johan Persson någonstans i Kalmar kommun där han är kommunalråd. Sedan en tid tillbaka så sitter han även som ledamot i statliga myndigheten Trafikverkets styrelse.

Ett jättespännande uppdrag där man både lär sig mycket nya saker och får träffa nya människor, säger Johan Persson.

Johan Persson bidrar i styrelsen med gedigen erfarenhet från kommunpolitiken. Han talar gärna och varmt om betydelsen av att det finns balans mellan stad och land, om betydelsen av det lågtrafikerade vägnätet och om godstransporternas betydelse.

-Just det perspektivet är det många som är intresserade av. Alla delar av landet ska vara med.

Han tror själv att det var just hans kommunala perspektiv som gjorde att han blev tillfrågad om han ville sitta med i styrelsen. Just nu är han dessutom den enda aktiva politikern i en styrelse som i övrigt består av ledamöter med erfarenhet av att exempelvis ha varit generaldirektörer, statssekreterare och liknande.

Johan Persson, kommunalråd i Kalmar och ledamot i Trafikverkets styrelse.

Johan Persson berättar att Trafikverket har runt 8000 anställda i landet och har sitt huvudkontor i Borlänge.

-Det är en av Sveriges största myndigheter, bara i Borlänge finns runt 1000 medarbetare. En viktig arbetsgivare för hela södra Dalarna.

Trafikverkets styrelse har fem-sex möten årligen. Johan Persson berättar att så mycket tyckande blir det egentligen inte, det är lite annorlunda på det sättet.

-Styrelsen har egentligen bara att se till att myndigheten genomför det som riksdag och regering beslutat. På så sätt skiljer sig arbetet mycket jämfört med en kommunal vardag.

Under styrelsemötena så blir det en hel del uppföljningar och redovisningar. Det handlar om att följa större underhållsarbeten, statistik för störningar i tågtrafiken och löpande ekonomi. Styrelsen tar också upp större investeringsprojekt. En stor och viktig del är internrevision.

-Trafikverket har en stor och omfattande internrevision som ser till att alla verksamheter sköts ”by the book” hela tiden.

Johan Persson berömmer internrevisionen som verktyg och han menar att det är ett utmärkt sätt att ständigt söka förbättringar i verksamheterna.

Alla våra svenska myndigheter verkar självständigt under de regelverk, planer och uppdrag som politiken ger. Generaldirektören leder det dagliga arbetet som i allmänhet rullar på. Det är stort fokus på underhåll. De vägar och järnvägar som finns ska fungera väl. Fram till 2030-talet så ska Trafikverket investera 700 miljarder. Underhållet har varit eftersatt under många år men det är på väg att förändras. Det kommer ta sin tid innan Trafikverket är i kapp med underhållet av vägar och järnvägar. Ute i landet så kommer vi kunna märka av att det blir mindre störningar allt eftersom tiden går.

FAKTA: Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket arbetar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. Källa: www.trafikverket.se

facebook Twitter Email