TÄNDERNA ÄR EN DEL AV KROPPEN

Kalmar län 2021013

PRESSINBJUDAN FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) presenterar sin riksdagsmotion om förslaget att genomföra en tandvårdsreform för en mer jämlik tandhälsa.

Medverkar gör Yvonne Hagberg, regionråd (S), med ansvar för tandvårdsfrågor i Region Kalmar län.

Tandhälsan i Sverige har förbättrats markant under de senaste 100 åren. Utbyggnaden av folktandvården under 1940- och 1950-talen, ökad fluoranvändning och tandborstning har bidragit till detta. Till exempel minskade antalet personer som var helt tandlösa markant under 1970- och 1980-talen.

Samtidigt som utvecklingen på befolkningsnivå är positiv, finns tydliga socioekonomiska skillnader i tandhälsa. Inkomstskillnader förstärker skillnader i tandhälsa. Personer med lägre utbildningsnivå har en sämre tandhälsa.

Ojämlikheten i tandhälsa hänger samman med de höga kostnaderna för tandvårdsbesök.

– Inom övrig sjukvård gäller den svenska generella välfärden. Som person har du rätt till sjukvård efter behov och medicinsk prioritering, och du skyddas mot höga kostnader av högkostnadsskyddet. Det finns inga sakliga medicinska skäl till att skilja på hälso- och sjukvård av kroppen i stort och av tänderna. Det är dags att Sverige får ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem som behandlar kroppen som en helhet, inklusive tänderna som ingår i våra kroppar, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).

Välkommen till en pressträff där Laila Naraghi presenterar sin motion om att genomföra en tandvårdsreform för en mer jämlik tandhälsa. På pressträffen finns också tillfälle att få information om Laila Naraghis andra motioner under allmänna motionstiden.

Tid: Torsdag 14 oktober kl. 13.00

Plats: Attraktiva Oskarshamn, Biogränd 7, Oskarshamn (P.g.a. pandemin är pressträffen inte på Folktandvården. Om det önskas kan foto tas utanför Folktandvården efter presentationen.)

Anmälan gärna senast torsdag 14 oktober kl. 10.00 till: laila.naraghi@riksdagen.se

Varmt välkomna!

facebook Twitter Email