Två statsråd till länet

Under torsdagen den 17 oktober besöker statsrådet Anna Ekström Västerviks kommun. Ministern inviger Kunskapskällan på Västerviks gymnasium, därefter träffar hon lärare och elever och får slutligen en rundvandring i skolan.

En partiaktivitet kommer att genomföras på eftermiddagen.

Under fredagen den 18 oktober besöker Ekström Borgholm, Löttorp och Färjestaden på Öland. I Borgholm deltar Anna Ekström vid en skolkonferens på Strand hotell. Sedan far hon vidare till Åkerboskolan i Löttorp, Färjestadens skola samt deltar i en partiaktivitet på Ölands köpstad under sen eftermiddag.

Fredagen den 18 oktober besöker statsrådet Lena Hallengren Emmaboda kommun. Besöket inled på Emmaboda hälsocentral där hon får möjlighet att träffa personal.

Därefter besöks gymnasieskolan i Emmaboda och där träffar Hallengren både elever och personal.

facebook Twitter Email