Utbildningsminister Anna Ekström besöker Riksglasskolan i Pukeberg

Fredagen den 16 oktober besöker utbildningsminister Anna Ekström (S) Riksglasskolan i Pukeberg för ett möte med personal och skolledning. Besöket sker digitalt.

På plats deltar även riksdagsledamot Laila Naraghi (S), Mikael Svanström, oppositionsråd (S) i Nybro kommun samt Martina Aronsson, vice ordförande (S) i lärandenämnden. Riksdagsledamot Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot (S) i utbildningsutskottet med ansvar för gymnasiefrågor, deltar digitalt. I augusti besökte hon Riksglasskolan för en rundvisning och samtal med personal och skolledning.

Utbildningsministerns besök är en uppföljning efter Laila Naraghis besök till Riksglasskolan i juni. Då lyfte Riksglasskolan ett antal synpunkter som Laila tagit vidare, bland annat till utbildningsdepartementet. Det handlar inte minst om ett ökat statligt anslag till Riksglasskolan.

Media hälsas välkomna att delta på plats.


Tid:
Fredag 16 oktober kl. 10.00.
Plats:
Riksglasskolan, Pukeberg, Nybro kommun.

För intervjuer med utbildningsministern, kontakta:
Anja L Sundberg
pressekreterare hos
utbildningsminister Anna Ekström
+46 (0)76-116 77 45
anja.lindberg.sundberg@regeringskansliet.se

För frågor om mötet på fredag 16 oktober, kontakta:
Laila Naraghi
Riksdagsledamot (S)
070- 312 42 70
Laila.naraghi@riksdagen.se

facebook Twitter Email