Västerviks sjukhus bäst i landet – igen!

Västerviks sjukhus är för andra året i rad Sveriges bästa sjukhus i klassen mellanstora sjukhus. Oskarshamns sjukhus är tredje bästa i klassen mindre sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar placerar sig fyra i klassen bästa mellanstora sjukhus. 
Rankningen görs av tidningen Dagens medicin och bygger på en stor mängd parametrar så som medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi.
Anders Henriksson, socialdemokraterna, är landstingsstyrelsens ordförande. Så här förklarar han Kalmar läns landstings goda resultat. 
– Jag är förstås ödmjuk inför att resultaten beror på skicklig personal och gott ledarskap ute på våra enheter. Samtidigt så vet jag att det har betydelse vem som styr politiskt. Vården ser inte ut på samma sätt i hela landet. Här i vårt landsting har vi jobbat mycket medvetet med små förbättringar varje dag, utbildning av personal och med rekrytering för att nämna några saker.
facebook Twitter Email