Vi rustar Sverige för framtidens jobb

Sveriges arbetsmarknad förändras nu i ett rasande tempo. Digitalisering, AI, automatisering och robotisering förändrar Sverige i grunden. Många kommer inte längre att ha den kompetens som behövs för de nya jobb som skapas. Då kommer även arbetsgivarna att sakna den arbetskraft som behövs.

Socialdemokraternas 40:e ordinarie partikongress i mars fokuserar på just detta. Vi vill göra en kraftsamling för att lösa detta problem. Tio nya reformer och förslag är av särskild vikt för att bygga Sverige starkt:

1. Sverige behöver en Växa- och växlareform – en bred reform för att stärka det livslånga lärandet. Det ger människor möjlighet att växa och att utvecklas i arbetslivet. Vi vill  gemensamt utveckla lösningar för att stärka kompetensutvecklingen och omställningsförmågan hos breda löntagargrupper.

2. Särskilda omställningsuppdrag ska ges till yrkeshögskola och högskola med krav på att erbjuda relevanta kurser och program till yrkesverksamma, som anpassas utifrån deras behov och förutsättningar för kompetensutveckling.

3. Ett nationellt samverkansprogram om lärande i arbetslivet ska inrättas. Det ska utveckla lärandet på arbetsplatsen och ta tillvara digitaliseringens möjligheter för kompetensutveckling.

4. Det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud på yrkeshögskola och högskola i hela landet anpassat till arbetsmarknadens behov, nationellt, regionalt och lokalt.

5. Antalet utbildningsplatser på yrkeshögskola och högskola ska öka med minst 30 000 till år 2025. Fler lärcentrum ska inrättas så att utbildning på yrkeshögskola och högskola blir tillgänglig för fler.

6. Yrkesvux ska utvecklas till en brygga för vuxna att yrkesväxla till ett bristyrke. Även den som tidigare läst ett högskoleförberedande program eller som studerat på universitet ska kunna yrkesväxla genom yrkesvux.

7. Ett digitalt språng i välfärden ska tas – en satsning på kompetensutveckling inom digital teknik och annan välfärdsteknik anpassat för de anställda inom respektive välfärdsverksamhet.

8. Studie- och yrkesvägledningen ska finnas genom hela livet, bland annat genom att det förs in i timplanen för grundskolan och att vuxna ska ha tillgång till modern nätbaserad studie- och yrkesvägledning.

9. Gymnasieskolans ska rustas som bildningsinstitution och se till att alla unga förbereds för arbetsmarknaden och vidare studier. Introduktionsprogrammen ska göras om från grunden, yrkesutbildningarna uppvärderas och ämnesbetyg införas.

10. Läraraspiranter, en ny nationell utbildningsform, ska införas så att läraraspiranter kan anställas på deltid i skolan med lön från dag ett samtidigt som de studerar på deltid till lärare.

Studieförbunden ska stärkas så att fler vuxna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och drivkrafter. Fler behöriga folkhögskollärare ska också utbildas och folkhögskolan ska utvecklas med mer resurser och utbildningsplatser i hela landet.

Vi vill också göra akademisk kunskap tillgänglig för alla. Nätbaserad utbildning som är avgiftsfri och öppen för allmänheten som gör det möjligt för människor i hela landet att ta del av akademisk kunskap under hela livet.

Självklart ska det hela det här reformprogrammet diskuteras under partikongressen. Tillägg och ändringar som gör att det blir ännu starkare. Men grunden i programmet ligger fast.

Genom att bejaka förändring, ställa om och låta människor växa har Sverige blivit ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder. Det är den svenska modellen. Vi som deltar som ombud på partikongressen kommer nu att se till att detta också beslutas så att Sverige blir världsledande på kompetensutveckling!

Michael Ländin, Kalmar

Martina Aronsson, Nybro

Marcus Fridlund, Västervik

Malin Anell, Kalmar

Tobias Fagergård, Nybro

Matilda Wärenfalk, Färjestaden

Daniel Nestor, Vimmerby

Martina Palmér, Mönsterås

Robert Rapakko, Mönsterås

Katrin Stagnell, Västervik

Micke Lång, Hultsfred

Catrin Alfredsson, Oskarshamn

Ombud på Socialdemokraternas partikongress i Örebro 22-24 mars 2019

facebook Twitter Email