”Vi vill förskottera vägplan för förbifart Bergkvara vid E22”

Länsunionen föreslår att Region Kalmar län ska erbjuda Trafikverket en förskottering av vägplan för E22:an vid Bergkvara. Detta för att snabba på investeringen av en förbifart vid Bergkvara.

E22 är en livsnerv i Kalmar län och är otroligt viktig för regionens framtida utveckling. Den är en viktigt transportled både för medborgare och regionens företag. Att på ett snabbt och säkert sätt att förflytta både människor och gods är avgörande för regionens fortsatta utveckling.

En byggnation av förbifart Bergkvara finns med i infrastrukturplanen men långt fram i tiden. För att snabba på projektet föreslår vi att Region Kalmar går in och förskotterar en vägplan. Frågan har varit upp på möten med trafikverket som gett signalen att förskottering av en vägplan kan var en möjlighet. Efter att en vägplan har antagits så genomförs projektet inom fem år. Länsunionen ser förskottering som tänkbart tillvägagångssätt även vid andra angelägna investeringar, säger Peter Wretlund (S), regionråd och ordförande i trafiknämnden.

Förbifart Bergkvara är mycket positiv för hela regionen men framför allt för södra regiondelen som har mycket kommunikationer och transporter på E22 söder ut. Vi i den politiska ledningen för Region Kalmar har signalerat att vi är positiva till en förskottering och hoppas att vi ska kunna skriva ett avtal under nästa år. Vi ger därför nu förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag.

Ytterligare kommentarer: Peter Wretlund (S), 070-523 38 85

Pressbilder: /https://ltkalmar-mediagallery.imagevault.se/

facebook Twitter Email