Cancervård i världsklass

Ett cancerbesked oavsett om det drabbar dig eller någon av dina anhöriga är bland de svåraste besked du kan få. Vi alla känner någon som drabbats av denna hemska sjukdom. Under decennier har vi sett en positiv utveckling där allt fler människor tillfrisknar efter ett sådant besked. Men det räcker inte. Vi måste göra ännu mer.

Ett cancerbesked är en akut sjukdom. Får du ett besked ska du få behandling direkt. Till och med under pandemin har det varit så i Region Kalmar län. Vård efter behov är grundläggande. Din plånbok kan aldrig få avgöra när du får vård. Har du med det mest akuta behovet, då ska du få vård först. Därför har vi exempelvis sett till att cancervård inte skjutits upp under pandemin likt mindre allvarliga diagnoser.

Under de mandatperioder vi varit med och styrt har vi lagt mycket resurser på att förbättra cancervården i länet. Vi har investerat i nya strålkanoner, infört fri mammografi, vi kommer bygga ut avdelningen på länssjukhuset. Vi har också möjliggjort forskning och uppmuntrat till nya behandlingsmetoder och arbetssätt, allt för att göra det bättre för dig som patient. Vi har återstartat onkologen i Västervik för att öka tillgängligheten för cancerbehandling.

Som cancerpatient ska du få vård i toppklass och stöd under hela vårdresan. Vi kommer under mandatperioden fortsätta arbetet med standardiserade vårdförlopp, erbjuda fri mammografi till kvinnor mellan 40 år – 74 år, screening av livmodern samt möjligheter för män att prova sig regelbundet för prostatacancer. Regionala cancercentrum ska få medel för att forska för att tidigt upptäcka cancer och utveckla behandlingsmetoder för att ännu fler ska överleva sjukdomen.

Oavsett vilken sjukdom du drabbas av ska vården vara lättillgänglig och finnas där när du behöver den. Du ska snabbt få komma på en undersökning och få bedömning om nästa steg. Därefter ska du kunna följa din remiss för att på sikt leda till att vi har en köfri vård.

Rösta på Socialdemokraterna i regionvalet för att:

  • Slopa patientavgifter för personer över 65 år
  • Ge alla länsbor namngiven fast läkare med direktnummer
  • Öka tillgängligheten för en köfri vård
  • Skapa bra villkor, god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv till våra medarbetare
  • Minska risken för att barn och unga hamnar i ohälsa
  • Utveckla cancervården för att öka tillgängligheten och minska dödligheten i cancer
  • Erbjuda fler sjuksköterskor och undersköterskor möjligheter att vidareutbilda sig till specialist eller barnmorska med bibehållen lön.  
  • Alla medarbetare ska ha rätt till heltid.  
  • Erbjuda medarbetarna inom sjukvården arbetsskor

Klicka här för att läsa mer om vår politik i regionvalet!

facebook Twitter Email