Från 1 maj-firandet 2016

Vår politik

Är du intresserad av vad vi tycker i olika sakfrågor? Via den här länken kommer du till vår politik från A till Ö och kan läsa om vad vi tycker om bland annat jobb, skola, miljö och välfärd.

Här kan du läsa vårt miljöprogram – Rött miljöprogram för Kalmar län

Vår politik i Region Kalmar län

Sjukvården i Region Kalmar län når toppresultat i nationella mätningar där vi bland annat har landets nöjdaste patienter, tre regionägda sjukhus som ständigt rankas bland landets bästa sjukhus och Sveriges bästa sjukhusmat. Vi är stolta över detta, men vi är inte nöjda. Vi vill tillsammans med dig göra sjukvården än mer tillgänglig genom att utveckla sjukvården nära dig. Det gäller din hälsocentral, 1177, rehabilitering och samarbeten mellan kommun, föreningslivet och näringslivet.

För att stärka hälsan och tryggheten hos de äldre vill vi slopa patientavgifterna för dig över 65 år. När du blir äldre ska inte plånboken avgöra om du ska kontakta vården eller inte utan du ska alltid kunna nå vården. För att öka tryggheten och tillgängligheten för alla invånare i Kalmar län vill vi införa fast namngiven läkarkontakt med direktnummer till din läkare för att ni enkelt ska kunna nå varandra när du behöver.

Ingen ska dö i cancer, det är målet. Vi kommer fortsätta satsa på cancervården i länet för att minska dödligheten av sjukdomen, oavsett sort. Vi vill öka tillgängligheten så om du eller anhörig drabbas får den bästa vården och rehabiliteringen för att du eller din anhörige ska bli cancerfri. Det ska investeras i ny teknik, fortsatt forskning och behandling.

Under nästa mandatperiod vill vi avsätta minst 100 miljoner kronor till att förbättra löner, villkor, arbetsmiljö och skapa ett mer hållbart arbetsliv för vårdens medarbetare. Vi vill erbjuda alla vårdens medarbetare arbetsskor och se till att rätten till heltid ska vara självklar i Region Kalmar län. Det långsiktiga arbetet med att minska behovet av hyrpersonal ska fortsätta. Karriärmöjligheter är en viktig det för många i arbetslivet. Därför kommer vi satsa på att sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska med bibehållen lön. Forskning ska uppmuntras för att vi i länet ska stå i framkant med Sveriges bästa vård. Ledarskapsutbildning och gott chefskap är också en del i det arbetet.

Vi vill se en jämlik sjukvård i hela länet där vi tillsammans med dig vill bygga Sveriges bästa sjukvård. Vi vill öka tillgängligheten, förbättra medarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö och stärka tryggheten för dig som patient. Var med på vår resa och rösta på Socialdemokraterna den 11 september i regionvalet.

Rösta på Socialdemokraterna i regionvalet för att:

  • Slopa patientavgifter för personer över 65 år
  • Satsa minst 100 miljoner kronor på löner, villkor, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för vårdens medarbetare.
  • Ge alla länsbor namngiven fast läkare med direktnummer
  • Öka tillgängligheten för en köfri vård
  • Minska risken för att barn och unga hamnar i ohälsa
  • Utveckla cancervården för att öka tillgängligheten och minska dödligheten i cancer
  • Erbjuda fler sjuksköterskor och undersköterskor möjligheter att vidareutbilda sig till specialist eller barnmorska med bibehållen lön  
  • Alla medarbetare ska ha rätt till heltid
  • Erbjuda medarbetarna inom sjukvården arbetsskor

Klicka här för att läsa mer om medarbetarna inom vården

Klicka här för att läsa mer om fast läkare

Klicka här för att läsa mer om cancervården

Klicka här för att läsa mer om slopade patientavgifter för alla 65 och äldre

Vill du läsa vårt sjukvårdsprogram i sin helhet? Klicka här för att ladda ned den

Vill du läsa vård jobbprogram i sin helhet? Klicka här för att ladda ned den

facebook Twitter Email