Satsningar på vårdens medarbetare

Region Kalmar län har år efter år toppat mätningarna om Sveriges nöjdaste patienter. Det vore omöjligt utan det arbete som medarbetarna inom vården gör. Inte minst under pandemin har medarbetarnas insatser varit avgörande. Därför behöver vi långsiktigt arbeta för att vårdens medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv, med möjligheter till utveckling, vidareutbildning och schyssta villkor.

Under nästa mandatperiod vill vi avsätta minst 100 miljoner kronor till att förbättra löner, villkor, arbetsmiljö och skapa ett mer hållbart arbetsliv. Vi vill erbjuda alla vårdens medarbetare arbetsskor och se till att rätten till heltid ska vara självklar i Region Kalmar län. Det långsiktiga arbetet med att minska behovet av hyrpersonal ska fortsätta.

Karriärmöjligheter är en viktig del för många i arbetslivet. Därför kommer vi satsa på att sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska med bibehållen lön. Forskning ska uppmuntras för att vi i länet ska stå i framkant med Sveriges bästa vård. Ledarskapsutbildning och gott chefskap är också en del i det arbetet.

Rösta på Socialdemokraterna i regionvalet för att:

 • Satsa minst 100 miljoner kronor på löner, villkor, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv.
  • Erfarenhet ska löna sig vid lönesättning. Är du trogen medarbetare som väljer att arbeta länge i regionen ska det också märkas i lönekuvertet.
  • Stärka dygnet runt-verksamheter. Det ska löna sig mer att arbeta på obekväma arbetstider.
 • Erbjuda våra medarbetare inom sjukvården arbetsskor.
 • Erbjuda hälsosamtal för att minska sjukskrivningstalen med effektiva rehabiliteringsinsatser.
 • Erbjuda samtliga medarbetare heltid och se till att all nyanställning är heltid i grunden.
 • Verka för en trygg arbetsplats för både medarbetare och patienter fri från våld, hot och trakasserier.
 • Vidareutveckla, nyrekrytera och behålla medarbetarna inom Region Kalmar län.
 • Minska behovet av hyrpersonal.
 • Satsa på friskvård och på att stärka företagshälsan.
 • Stärka möjligheterna till återhämtning.
 • Fortsätta satsa på och utveckla vår läkarutbildning. 
 • Utveckla grund- och specialistutbildningen för sjuksköterskor, vi vill stärka regionens unika och innovativa samarbeten med lärosätena.
 • Ge fler medarbetare möjlighet att forska kring framtidens sjukvård för att utveckla både sig själva och verksamheten.
 • Ge fler sjuksköterskor och undersköterskor möjligheten att specialistutbilda sig med bibehållen lön.

Klicka här för att läsa mer om vår politik i regionvalet!

facebook Twitter Email