Fast läkare

Vi Socialdemokrater lägger stor vikt på att du som patient ska känna dig trygg när du möter vården. Därför vill vi att vården ska kunna erbjuda dig en namngiven fast läkarkontakt. Vi vill att du ska ha ett direktnummer till din läkare så ni enkelt kan höras vid när du behöver hjälp. Kontaktvägarna in i vården ska vara enkla för dig att hitta och använda.  Det ska helt enkelt vara tydligt för dig. Vi vill också att du ska slippa träffa olika läkare varje gång som inte känner till dina behov. Därför kommer vi införa fast namngiven läkarkontakt, och även fast vårdkontakt om du behöver det.

Vi vill göra hälsocentralerna mer tillgängliga för dig som patient. Därför vill vi införa drop in-mottagningar på samtliga hälsocentraler i Kalmar län för akutfall. Då kan du känna dig trygg med att du alltid kan åka till din hälsocentral och få hjälp när du verkligen behöver det.

Någon gång i livet har vi alla behov av hälso- och sjukvården. Vi Socialdemokrater vill att vården ska vara tillgänglig och enkel för dig som patient eller anhörig. Det ska vara låga trösklar för att komma i kontakt med vården och få den information, behandling och stöd som just du behöver. Vården ska vara nära dig. Det handlar inte bara om att det ska finnas en hälsocentral i närheten utan också att du ska kunna få hjälp i ditt eget hem, enkelt hitta information på 1177.se och ha bra digitala lösningar som underlättar din vårdresa. Du ska veta nästa steg i din behandling och känna dig delaktig. Inga beslut ska tas om dig, utan dig. Vi vill att du ska kunna följa din remiss digitalt och få en tid direkt i handen. Vi vill inte att du ska behöva vänta i månader innan du får den behandling som du behöver. Vården ska vara köfri. Samtidigt vill vi att vård ska ges efter behov. Har du störst behov av vård; då ska du få vård först. 

Rösta på Socialdemokraterna i regionvalet för att:

  • Slopa patientavgifter för personer över 65 år
  • Ge alla länsbor namngiven fast läkare med direktnummer
  • Öka tillgängligheten för en köfri vård
  • Skapa bra villkor, god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv till våra medarbetare
  • Minska risken för att barn och unga hamnar i ohälsa
  • Utveckla cancervården för att öka tillgängligheten och minska dödligheten i cancer
  • Erbjuda fler sjuksköterskor och undersköterskor möjligheter att vidareutbilda sig till specialist eller barnmorska med bibehållen lön.  
  • Alla medarbetare ska ha rätt till heltid.  
  • Erbjuda medarbetarna inom sjukvården arbetsskor

Klicka här för att läsa mer om vår politik i regionvalet!

facebook Twitter Email