Slopa patientavgifterna för alla över 65 år!

Vi socialdemokrater arbetar ständigt på att varje dag bli bättre och ta nya steg för att ligga i framkant. Vi var först i landet med att slopa patientavgifterna för personer över 85 år, vilket hela landet sedan tog efter. Vi ska fortsatt ligga i framkant. Därför vill vi ta nästa steg och slopa patientavgifterna för personer över 65 år.

Vi har styrt Region Kalmar län och nått toppresultat i en mängd nationella mätningar där vi har landets nöjdaste patienter, sjukhus i toppklass och bäst sjukhusmat. Oavsett utmaning har alla länsbor kunnat lita på sjukvården och dess medarbetare. Men vi nöjer oss inte, vi vill mer. 

För oss duger inga halvhjärtade satsningar eller tomma löften utan vi ser till att hålla det vi lovar. Vi vill att våra äldre ska ha god tillgång till den bästa möjliga vård och omsorgen, oavsett pension eller ekonomisk situation. 

Patientavgifterna kan för många äldre bli en dyr utgift, trots högkostnadsskyddet. Särskilt för dem som frekvent besöker sin hälsocentral. De slopade patientavgifterna för personer över 85 har inneburit minskade kostnader på upp till 1 200 kronor per år för många pensionärer. En viktig satsning för våra äldre, som de högerkonservativa med KD i spetsen ville ta bort för bara några år sedan genom återinförda avgifter. Här är vi socialdemokrater i Region Kalmar län tydliga. Vi ska inte flytta tillbaka positionerna och belasta äldres sparkonton till fördel för skattesänkningar och privatiseringar. Vi ska flytta fram positionerna och vi ska ta ännu ett steg genom att slopa avgifterna för alla över 65. 

Plånbokens tjocklek ska inte stå i vägen för vårdbehov. Öppenvårdens uppgift är både att behandla och förebygga. För att de ska lyckas med sitt uppdrag krävs det att tillgängligheten är hög. Människor ska inte gå och vänta på grund av sin ekonomi för att sedan tvingas söka sjukhusvård och inläggning i ett mer akut skede. Det skapar onödigt lidande och dessutom är den akuta sjukhusvården betydligt dyrare för samhället. Istället vill vi att äldre ska kunna söka vård i ett tidigt skede för att förebygga svårare besvär och leva ett friskt liv på sina villkor. 

För oss är valet mellan skattesänkningar för de med störst plånbok och satsningar på vården mycket enkel. I Region Kalmar län är det vård efter behov som ska gälla. Av det skälet tänker vi socialdemokrater varken välja höjda-avgiftsvägen eller privatiseringsvägen för att finansiera framtidens välfärd. 

Vi anser att de som arbetat ett helt yrkesliv, eller ännu arbetar, och byggt vårt land har rätt till en trygg ålderdom. Deras hälsa ska inte vara en plånboksfråga. 

Klicka här för att läsa mer om vår politik i regionvalet!

facebook Twitter Email