Bättre arbetsvillkor för en starkare välfärd

I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara starkt. Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till sjukvården, äldreomsorgen och de hjältar som arbetar inom välfärden. Så bygger vi ett tryggare Sverige. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. Socialdemokraterna går nu till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i kommuner och landsting. Valet den 9 september blir en folkomröstning om svensk välfärd.

Socialdemokraterna går till val på att förbättra arbetsvillkoren för alla de som jobbar i kommuner och landsting. Det är välfärdens hjältar – undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och fritidspedagoger– som bär upp välfärden i Sveriges kommuner. Men framöver ser vi en betydande brist på personal med rätt utbildning, samtidigt som många fortfarande har otrygga arbetsvillkor.

För att fler ska vilja utbilda sig inom välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält. Vi har redan presenterat en rad förslag inför nästa mandatperiod. Idag föreslår vi ytterligare reformer för att göra det mer attraktivt att jobba med omvårdnaden av våra barn och äldre:

  1. Minst 90 procent av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda. Det innebär t.ex. inrättande av kommunala vikariepooler.
  2. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare.
  3. Fler utbildningsplatser för undersköterskor och platser för vidareutbildning på yrkeshögskolan.
  4. Låt proffsen vara proffs – avskaffa minutscheman i hemtjänsten.
  5. Nästa mandatperiod ska investeringarna i välfärden öka med minst 65 miljarder jämfört med 2014. Välfärden ska alltid gå före skattesänkningar.
facebook Twitter Email