Deltar för fred och säkerhet

I Kalmar län finns flera socialdemokrater som har intressanta nationella uppdrag. I en serie här på vår hemsida vill vi berätta om vad dessa uppdrag innebär.

NAMN: Laila Naraghi

ORT: Oskarshamn

NATIONELLT UPPDRAG: Riksdagsledamot, ledamot i konstitutionsutskottet och ledamot av riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Laila Naraghi är i grunden riksdagsledamot. Uppdraget för ofta med sig sidouppdrag för ledamöterna. För Laila Naraghis del har det blivit frågor om fred och säkerhet i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling.


– Genom delegationens arbete kan vi följa samtalen om Natos agenda och skaffa oss värdefull kunskap. Vår delegation deltar bland annat vid Natos parlamentariska församlings två årliga sessioner samt i olika besök och seminarier. På detta sätt får vi insyn och kunskap i säkerhets- och försvarspolitiska överväganden i andra länder, med tonvikt på Natoländernas parlament, berättar Laila Naraghi.

Natos parlamentariska församling är ett forum för parlamentariker från Natos medlemsländer och för associerade medlemmar. Den svenska delegationen består av fem ledamöter. Vi socialdemokrater har två ledamöter, Laila Naraghi och så Kenneth G Forslund som är delegationens vice ordförande. Moderaterna har två ledamöter varav en, Karin Enström, är ordförande. SD har en ledamot. I delegationen ingår även fem ersättare med samma partisammansättning.

Vi har rätt att delta i debatter och i merparten av alla aktiviteter men vi har inte rösträtt när Natos parlamentariska församling går till beslut.

Sverige är militärt alliansfritt. Det tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

– Vi socialdemokrater står upp för den militära alliansfriheten. Vi är tydliga med att vi säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Detta tydliga ställningstagandet bär jag med mig i mitt uppdrag i delegationen, säger Laila Naraghi.

Den som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet kan läsa en artikel ur tidningen Tiden:  ”Fred är mer än fyra bokstäver”: https://tankesmedjantiden.se/arkiv/fred-ar-mer-an-fyra-bokstaver/

facebook Twitter Email