Förstärkning till landets kvinnojourer

De ideella kvinno- och tjejjourerna utför ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. Regeringen bedömer att det finns fortsatt behov vid kvinno- och tjejjourerna av att utveckla arbetet. Regeringen stärker därför kvinnojourernas arbete med 50 miljoner kronor under 2018.

Ett stärkt stöd till ideella kvinno- och tjejjourer är en viktig del i arbetet med att stärka tryggheten för alla i Sverige, samt för att stärka jämställdheten och vårt gemensamma samhällsbygge. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Om satsningen

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och det arbete som görs av tjej- och kvinnojourer är otroligt viktigt. Det finns behov av stärkta insatser för kvinnor och flickor som utsatts för våld och insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är därför viktigt att ytterligare förbättra förutsättningarna för kvinnojourernas arbete.
  • Syftet med bidraget är att stödja kvinno- och tjejjourer som i sin tur stöttar kvinnor och deras barn samt tjejer. Det gäller t.ex. rådgivning, samtalsstöd eller samtal, och att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor och tjejer i sina kontakter med myndigheter.
  • Även annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor ingår i arbetet.
  • Medlen kommer att fördelas som organisationsbidrag, dvs. en allmän förstärkning av den jour som får bidraget.
  • Åtgärder kommer även att vidtas för att ett generellt bidrag ska kunna fördelas till organisationer på nationell nivå.
  • Det är viktigt att bevaka att stödet inte undergräver det kommunala ansvaret för att ge skydd och stöd till våldsutsatta barn och vuxna.
facebook Twitter Email