Jämlika barn leka bäst

Vi har gett oss tusan på att hålla Sverige tryggt. Det präglar hela vår
politik. Ett steg är att förbättra förutsättningarna för alla barnfamiljer.
En trygg barndom är grunden för ett tryggt vuxenliv. Därför höjer vi
socialdemokrater nu barnbidraget med 200 kronor. Det är den första
höjningen på 12 år och en av åtgärderna i vårt trygghetsprogram för
Sverige. För oss är det självklart att prioritera satsningar på bättre
välfärd före fler skattesänkningar.

Fakta barnbidraget:
• Höjningen är på 200 kronor, dubbelt så stor som vi lovade i valet
2014. I Kalmar län omfattas  27 000 hushåll.
• Senaste höjningen genomfördes 2006, under
Socialdemokratisk regering.
• Höjningen på 200 kronor gäller från 1 mars 2018 och
omfattar även förlängt barnbidrag.
• Samtidigt höjs även studiebidraget med 200 kronor för
gymnasieelever för första gången på tio år.

 

facebook Twitter Email