Jämställdhetsrapport av Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Historien visar att varje gång jämställdheten vinner ny mark, slår konservativa krafter tillbaka.

Det senaste decenniet har vi bevittnat ett aktivt motstånd mot jämställdhet och kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Flera oberoende utredningar har visat att det faktiskt går bakåt för jämställdheten inom EU. Gender Equality Index visat på att uthålliga ojämlikheter mellan könen kvarstår med endast marginella framsteg under perioden 2005 till 2015.[1]

I dagens EU är var tredje kvinna utan arbete.[2] I dagens EU ligger också lönegapet fast på 16,1 procent, vilket leder till att den totala inkomstklyftan under helt arbetsliv är 41 procent och pensionsgapet mellan könen i EU är 40 procent.[3]  Könsklyftan rörande sysselsättning och lön ger upphov till några väldigt uppseende siffror: EU:s BNP skulle kunna öka med 27 procent om arbetsmarknaden var jämställd, jämför man det med den ynka 1procent potentiellt beräknade tillväxten i BNP som ett handelsavtal EU-USA skulle ge, blir siffran häpnadsväckande.[4] Kort sagt, EU har enormt dyra hemmafruar.

Vi lever i ett EU där en tredjedel av alla kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld under sitt vuxna liv, 55 procent av alla kvinnor i EU har blivit utsatta för sexuella trakasserier och en av tjugo kvinnor över 15 år har blivit utsatt för våldtäkt.[5] Konservativa och högerextremistiska krafter motsätter sig samtidigt lagstiftning mot våld mot kvinnor och sexuella och reproduktiva rättigheter respekteras inte inom unionen.

Nedan presenteras några av de åtgärder som den här rapporten föreslår för att stärka kvinnors frihet och skydda kvinnors rättigheter:

  • Inför ett #metoodirektiv. För att skydda alla Europas kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
  • En ny strategi för jämställdhet måste komma på plats. För att säkerställa att jämställdhet prioriteras av EU och att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.
  • Inför ett direktiv mot våld mot kvinnor. För att kvinnor inte skall vara utsatta för våld i Europa.
  • Jämställdhetsintegrera EU:s budget. För att säkerställa att våra gemensamma medel delas lika mellan könen.

[1] Challenges to women´s human rights in the EU – Gender discrimination, sexist hate speech and gender-based violence against women and girls -Contribution to the third Annual Colloquium on Fundamental Rights – November 2017, European Union Agency for Fundamental Rights. p. 3.

[2] Eurostat, andel av befolkningen i arbetsför ålder som arbetar.

[3] Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019, Europeiska kommissionen.

[4]  Gender equality, economic growth and employment, Löfström, Åsa

Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.

[5] McRobbie, A, online-artikel, Open Democracy, Anti-feminism and anti-gender far right politics in Europe and beyond (2018-01-18) https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/angela-mcrobbie/anti-feminism-and-anti-gender-far-right-politics-in-europe-and-be

Läs hela rapporten här

facebook Twitter Email