Laila Naraghi lyfter fråga till regeringen från Högalids folkhögskola

Pressmeddelande

Deltagare och skolledare på Högalids folkhögskola vittnar om hur dagens regler innebär att många unga inte har råd att studera. Nu lyfter riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågan till regeringen.

Nyligen besökte Laila Naraghi Högalids folkhögskola. Där träffade hon såväl deltagare i olika klasser som personal och skolledare. En av frågorna som lyftes var hur CSN:s åldersregler för studiemedel innebär att många unga vuxna inte har råd att studera på folkhögskola.

  • Dagens system slår mot unga vuxna som vill utbilda sig och kunna skaffa ett jobb. Det är naturligtvis orimligt att unga tvingas avstå studieplatser på en folkhögskola på grund av att deras familjer inte har råd att betala för deras utbildning, säger Laila Naraghi.

Åldersreglerna för studiemedel via CSN innebär att när du läser på grundskole- eller gymnasienivå på folkhögskola, kan du ansöka om studiemedel först från och med hösten det år du fyller 20. Innan dess kan du få studiehjälp, som är ett annat bidrag. Det har en betydligt lägre nivå än studiemedel, och täcker inte de kostnader det ofta innebär att gå på folkhögskola, än mindre om du bor långt från folkhögskolan och därför behöver bo på internat.

  • En ung man på Högalid berättade att han p.g.a. CSN:s regler inte haft möjlighet att gå där om hans familj inte hade betalat för honom. Han tyckte att systemet var orättvist eftersom det innebar att andra unga inte har samma möjligheter som honom. Hans studiekamrater höll med. Det gör jag också, och jag vill jämföra med hur vi i Sverige har gjort med studier på universitet och högskola, där har vi bestämt att föräldrarnas plånbok inte ska få avgöra om du kan utbilda dig eller ej. Detsamma borde gälla för folkhögskolor, fortsätter Laila Naraghi.

Skolledarna på Högalids folkhögskola har berättat att de denna hösttermin haft fyra deltagare i åldern 18-20 år, som börjat studera hos dem och sedan behövt lämna sina studieplatser p.g.a. ekonomiska skäl.

Laila Naraghi har lyft detta till regeringen och har lämnat in en skriftlig fråga till utbildningsminister Mats Persson. Hela frågan finns att läsa här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/skriftlig-fraga/csn-for-gymnasiestudier-pa-folkhogskolor_hb11133/

Kontakt

Laila Naraghi 070- 312 42 70

facebook Twitter Email