Naraghi: ”Så välkommen polissatsning.”

Nyligen började nästan 500 nya poliser arbeta runt om i landet. Hit till vårt område kommer det 14 nya poliser. Polismyndigheten har aldrig haft så många anställda tidigare. Det är mycket viktigt att det fortsätter komma ut fler poliser i landet, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).

Fler poliser ute i hela landet är helt avgörande för att vi ska trycka tillbaka kriminaliteten och öka tryggheten. Nu ser vi att tillväxten är stark. Vi är mitt uppe i den historiska tillväxten som inleddes 2016. I dag är det över 32 000 anställda och totalt i landet började 482 nya poliser helt nyligen. Det är den högsta siffran någonsin.

Regeringens målsättning är att Polismyndigheten ska växa med 10 000 fler anställda till 2024, vilket är den största utbyggnaden i modern tid. Från startdatumet på tillväxten den 1 januari 2016 till och med den 30 april i år har antalet polisanställda ökat med 4 000. Det innebär att tillväxttakten ligger före prognosen. Det är mycket glädjande.

– Det är en mycket målmedveten satsning på att succesivt utöka antalet platser på Polishögskolan som nu ger resultat ute i landets alla polisområden, säger Laila Naraghi. Vi menar allvar med att det ska råda trygghet oavsett var i landet du bor. Det är en så välkommen polissatsning, fortsätter Naraghi.

Kontakt:

Laila Naraghi, 070- 312 42 70

facebook Twitter Email