Nu läker vi sjukförsäkringen

Höjt tak i sjukförsäkringen och ökad flexibilitet för den som varit sjukskriven i ett år.

Det är två av förslagen som ligger med i ett helt paket av förbättringar som rör sjukförsäkringen, säger Björn Petersson, riksdagsledamot och ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Flexibiliteten för den som varit sjuk länge måste öka.

-Det är inte rimligt att tro att man blir frisk bara för att man passerar en fast tidsgräns. Tidigare i år ändrade vi reglerna vid 180-dagarsgränsen och nu tar vi nästa steg och föreslår en ändring vid dag 365, sammantaget tar regeringens budget ett rejält kliv för tryggare sjukförsäkring, säger Björn Petersson vidare.

Björn Petersson, riksdagsledamot (S)

Regeringen vill därför öka möjligheterna för personer som har behov av en längre tids vård, behandling och rehabilitering att kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen.

Utöver detta föreslår regeringen att inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022, mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning (1 feb 2022), ökad trygghet för den som kallas in att arbeta vid behov och förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder för sjukpenning.

Tidigare har regeringen även föreslagit att den som har sjuk- och aktivitetsersättning ska få en skattereduktion som innebär att man inte längre betalar högre skatt än den som arbetar. Det innebär i snitt 10 000 kronor mera i plånboken för personer som idag har en väldigt låg ersättning från socialförsäkringssystemet.

KONTAKT:

Björn Petersson, riksdagsledamot (S), 070-298 80 26

facebook Twitter Email