SKARVENS FRAMTID ÄR AVGJORD

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Under torsdagen voterade vi i riksdagen med en bred enighet för att få ner antalet skarvar i hela landet och se till att vi får en hållbar population, säger Björn Petersson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Under torsdagen var det debatt och votering i riksdagen om förslaget att rädda fiskbeståndet i Östersjön, ett betänkande ifrån riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Förslaget innehåller flera förslag där frågan om skarvens framtid är en del.

-Fantastiskt att vårt kongressbeslut att kraftigt minska skarvbeståndet fått genomslag så snabbt, säger Björn Petersson.

Björn Petersson, riksdagsledamot (S)

Samtliga partier utom V och MP står bakom beslutet.

Beslutet lyder: öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv, samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6   

KONTAKT:

Björn Petersson, riksdagsledamot (S), 070-298 80 26

facebook Twitter Email