Stor välfärdssatsning idag

I regeringens budgetproposition föreslås stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen och satsningar på digital infrastruktur.
Vårt besked är tydligt: välfärden ska finnas där när du behöver den. Därför föreslår vi nu stora satsningar på välfärden generellt och på äldreomsorgen. När du behöver hjälp ska samhället finnas där, vi hjälps åt, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).
Jag ser fram emot satsningarna och självklart ser jag positivt på att vi kan genomföra de åtgärder vi har påbörjat i kommunen. Nu sätter i alla fall jag stort hopp till att förslagen går igenom i riksdagen. Där har Centerpartiet och Vänsterpartiet ett speciellt ansvar för att påverka sina ledamöter i riksdagen, säger Helen Nilsson, oppositionsråd i Vimmerby kommun.

Förslaget innebär att det generella statsbidraget ut till kommuner och regioner höjs permanent med tre miljarder. Sedan 2018 har regeringen gjort permanenta höjningar av statsbidragen som innebär att summan, om förslaget går igenom, är 22,5 miljarder högre nu än 2018. Satsningen görs för att trygga och utveckla välfärden i hela landet. Målet är en god och likvärdig välfärd – för alla.

-Det handlar om riktigt rejäla satsningar för att stärka välfärden ute i landet, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).

Förslaget innehåller också 2,5 miljarder till äldreomsorgen. Regeringen vill förlänga det så kallade Äldreomsorgslyftet samt satsa på språkträning. Regeringen föreslår lagstadgad omsorgskontakt i hemtjänsten, inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg och satsning på välfärdens digitala infrastruktur.

Regeringen föreslår även att avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75 åringar införs i landet. Region Kalmar har redan infört detta och från 65 år.

Regeringen föreslår dessutom en förlängning av en satsning som beslutades i våras:

•                    Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre

•                    Ett prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar

•                    Ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen

•                    Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen

•                    Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor som via Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot äldrevård och demensvård

KONTAKT:

Helen Nilsson, oppositionsråd i Vimmerby (S), 070-341 46 73

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), 070-312 42 70

facebook Twitter Email