Uttalande om situationen i Ukraina

Det är med bestörtning och vrede som vi socialdemokrater i Kalmar län följer rapporteringen från Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Våra tankar går till Ukrainas folk som nu drabbas av ett avskyvärt våld utan urskiljning. Invasionen hotar landets självständighet och är ett hot mot vår europeiska säkerhetsordning.

Den demokratiska och mänskliga tragedin som nu utspelar sig inför världens ögon, kastar inte bara Ukraina utan hela Europa in i ett läge som kan bli oerhört farlig.

Arbetarrörelsen i Kalmar län har på flera sätt arbetat i Ukraina där vi lärt känna flera personer med ett stort engagemang i att bygga ett fritt demokratiskt land med demokratiska och fackliga rättigheter.  Socialdemokraterna i Kalmar län vill ge sitt stöd till alla modiga människor och nära vänner som vi träffat genom åren vars kamp för frihet och demokrati vi nu måste fortsätta stödja.

Det är hela Sveriges ansvar att återigen ställa upp med allt som krävs när människor tvingas fly undan krig och förföljelse.

Vi uppmanar att återigen stödja Palmecentrets insamling, denna gång till stöd för våra vänner i Ukraina och vi lovar hålla kontakt med de som kan svara, både för information och moraliskt stöd i denna svåra stund.

Anders Henriksson, ordförande Socialdemokraterna Kalmar län

Maria Ixcot Nilsson, internationell ledare Socialdemokraterna Kalmar län

facebook Twitter Email