Första budgeten för Region Kalmar län presenterad idag

Idag presenterade företrädare för den nya majoriteten i Region Kalmar län, Länsunionen, budget och regionplan för den nya regionen. Budgeten är historisk. Dels att det är den första budget någonsin för Region Kalmar län dels att det är den första för den nybildade majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det känns lite historiskt. Men detta är också en väldigt bra budget som innehåller flera satsningar. Inte minst stärker vi upp den nära vården, säger de tre gruppledarna Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L) i ett gemensamt uttalande.

Den första budget som Länsunionen presenterar innehåller satsningar på primärvård, vårdens medarbetare, förbättrad folkhälsa och digital utveckling av vården. Den satsar även på infrastruktur, de gröna näringarna och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

De viktigaste satsningarna i Regionplan 2019-2021 är följande;

 • Satsning på nära vård. Under 2019 tillförs 23 miljoner kronor för att fler ska få fast läkarkontakt, möjlighet till fler filialer, hemsjukhus i hela länen med fler hembesök. Under mandatperioden ska den nära vården stärkas med minst 100 miljoner kronor.
 • Efter politiskt beslut införs vårdval inom verksamheter med långa väntetider, till exempel utprovning av hörapparater.
 • Underlätta en väg in till hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa och deras närstående. Detta ska ske genom bättre samverkan mellan olika aktörer.
 • Förstärkt palliativ vård i Västervik, en satsning med 2,5 miljoner kronor.
 • Förstärkt satsning på cancervården med 6,7 miljoner kronor.
 • Satsning på digitalisering med digital vårdgaranti på cirka 17 miljoner kronor.
 • Satsning på 1177 med en miljon kronor.
 • Redovisa förslag till införande av länsfärdtjänst.
 • Satsning på pendeltågstrafik och hur vi ska utveckla infrastrukturen i länet, till exempel Tjustbanan, Kust- till Kust, vägnät, flyg med mera.
 • Handlingsprogram för kompetensförsörjningen i länet.
 • Modell för införande av hälsobokslut för regionens medarbetare.

 

På bilden ser ni Pierre Edström, L, Yvonne Hagberg, S, Christer Jonsson, C, och Anders Henriksson, S, som under fredagen presenterade Region Kalmar läns allra första majoritetsbudget.

facebook Twitter Email