Ska du rösta för allra första gången?

Ska du rösta för första eller andra gången? Vilka frågor är viktigast för dig? Här har vi plockat fram ett urval av viktiga ungdomsfrågor. Du är också välkommen att höra av dig till oss om du vill diskutera eller har några frågor:

Hitta oss på Facebook

0480-45 84 00

info@socialdemokraterna.nu

Här kan du hitta SSU i Kalmar län

Här hittar du S-studenter. 

Kalmar län är en väldigt bra plats att bo och leva i. Vi lever och verkar i en av Sveriges absolut vackraste landsdelar. Vi är mycket stolta över vad vi har uppnått, men vi är inte nöjda och belåtna, vi vill mer. Vi ser de utmaningar Kalmar län har framför sig och vi socialdemokrater har en politik för dessa.

I Kalmar län har Socialdemokraterna ansvarat för sjukvården under lång tid. Sjukvården i Kalmar län är en av landets bästa och vi har landets nöjdaste patienter. Det gör helt enkelt skillnad på vilka som styr! Vi har visat att det går att kombinera en mycket väl fungerande sjukvård med en ekonomi i balans.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har investerat i fler jobb och bättre välfärd. Detta har gått före skattesänkningar för redan välbeställda. Kalmar län behöver en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering som sätter jobben och välfärden främst. En regering som prioriterar fler lärare och vårdpersonal framför sänkta skatter. Kalmar län behöver fortsättningsvis ett socialdemokratiskt lett landsting så att sjukvården utvecklas än mer och är trygg i hela länet. Kalmar län behöver fler socialdemokratiskt ledda kommuner som sätter jobben, företagandet och de ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter i främsta rummet.

Vi lever och blir allt äldre. Och även om man är friskare allt högre upp i åldrarna så är det faktum att ju äldre du blir desto mer kontakter har du med vården. För Socialdemokraterna är det givet att du ska ha ett bra liv som äldre!

Kalmar län är idag en fantastisk region med stora möjligheter. Här finns ett starkt och brett näringsliv. Vi har exempelvis livsmedelsproduktionen, industri, ”gröna guldet” i våra skogar, starka besöksmål och en bedårande vacker natur som erbjuder fina boendemiljöer. För att jobben ska kunna bli fler och att fler människor ska ha möjlighet att bosätta sig här krävs det satsningar på bättre kommunikationer och på att det byggs fler bostäder. För att vår region ska vara attraktiv att bo och leva i krävs det också ett levande kulturliv och goda utbildningsmöjligheter. Vi vill därför fortsätta utveckla kulturen, stärka samarbetet med Linneuniversitet och se till att det går att utbilda sig i hela länet, inte minst på regionens folkhögskolor.

De utmaningar Kalmar län står inför löses med samarbete och ansvar. Våra gemensamma utmaningar löser vi bäst tillsammans. Det kommer krävas krafttag för att göra vården än mer tillgänglig, öka tryggheten, förbättra skolan och öka jämställdheten. Att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och rättigheter kan tyckas som självklarheter. Vi tror ändå att det handlar om att vi varje dag måste vara medvetna om att det är en kamp som måste uppmärksammas. Alla invånare i Kalmar län ska känna sig trygga med att välfärden och tryggheten fungerar. I vårt Kalmar län kommer vi socialdemokraterna alltid välja dessa prioriteringar före sänkta skatter.

Nu är valet upp till dig. Den 9 september väljer du Sveriges och Kalmar läns väg in i framtiden.

 

Miljö
En ambitiös miljöpolitik ger jobb
Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.
Läs mer

Bostäder
Många unga tvingas idag tacka nej till såväl jobb som studier av den enkla anledningen att man inte får tag i ett vettigt boende. Det beror framförallt på att det fattas hyresrätter med rimliga hyror, och så kan vi givetvis inte ha det. I det starka samhälle vi vill bygga är bostaden en social rättighet. Därför presenterar Socialdemokraterna nya förslag för att få fram fler lägenheter till unga.
Läs mer

För dig som bor i Västerviks kommun

För dig som bor i Kalmar kommun

Antirasism
Alla likas värde är vår grund
Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde och kan aldrig tolerera rasism och främlingsfientlighet.
Läs mer

Feminism och jämställdhet
Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.
Läs mer

Välfärd
En trygg välfärd som går att lita på
Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården. Sverige ska vara ett modernt välfärdsland som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett tryggare Sverige.
Läs mer

facebook Twitter Email