Storsatsning på besöksnäringen för fler jobb i hela landet

Nyheten presenterades idag när statsminister Stefan Löfven besökte Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige.

Arbete är grunden för välstånd och ett samhälle där allas inneboende kraft tas tillvara. Få näringar är så arbetsintensiva som besöksnäringen. Den finns i alla delar av landet och är både en jobb- och integrations-motor då många unga och utlandsfödda hittar sitt första viktiga jobb här.

Regeringen har under mandatperioden gjort stora satsningar på besöksnäringen inom vilken det bara under 2017 skapades 10 600 jobb. Nu vill Socialdemokraterna växla upp satsningen och ta ett samlat grepp om förutsättningarna för fler och växande företag inom besöksnäringen i hela landet.

Arbete är grunden för välstånd och ett samhälle där allas inneboende kraft tas tillvara. Få näringar är så arbetsintensiva som besöksnäringen. Den finns i alla delar av landet och är både en jobb- och integrationsmotor då många unga och utlandsfödda hittar sitt första viktiga jobb här.

För att besöksnäringen i Sverige ska fortsätta sin positiva utveckling och för att Sverige ska kunna konkurrera om både inhemska och internationella turister behövs än mer göras. Därför vill Socialdemokraterna genomföra en storsatsning för fler jobb i hela landet och ta ett samlat strategiskt grepp om besöksnäringen, för ökad turism och fler växande företag i hela landet.

Samtidigt som utvecklingen inom besöksnäringen är stark finns utmaningar. Konkurrensen om de internationella och inhemska turisterna är hård och näringen är fragmenterad eftersom den till största del utgörs av små- och mikroföretag. För att besöksnäringen i Sverige ska fortsätta sin positiva utveckling och för att Sverige ska kunna konkurrera om både inhemska och internationella turister behövs än mer göras. Därför vill socialdemokraterna ta ett samlat strategiskt grepp om besöksnäringen, för ökad turism och fler växande företag i hela landet.

Vi föreslår en samlad besöksnäringsstrategi, uppväxling av det nationella dialogforumet, att Tillväxtverket blir ansvarig myndighet för besöksnäringsfrågor och tydliga mål för besöksnäringen under kommande mandatperiod. Vi vill under nästa mandatperiod påbörja en satsning på 100 miljoner kronor om året på detta.

Regeringen har gjort stora satsningar på besöksnäringen under mandatperioden, inte minst genom ökad marknadsföring av Sverige utomlands och genom en permanent nästan femtioprocentig ökning av basanslaget till Visit Sweden i senaste budgeten, samt genom satsningar på natur- och ekoturism och genom att inrätta ett dialogforum med aktörer inom näringen. Inom ramen för Landsbygdsprogrammet görs även satsningar på måltidsupplevelser och turism.

Idag sysselsätter besöksnäringen nästan 176 000 personer över hela landet. Sedan 2000 har sysselsättningen inom besöksnäringen ökat med 34 procent och bara under 2017 skapades 10 600 jobb i näringen, varav många gick till utlandsfödda och unga som därigenom fick sitt viktiga första jobb och en fot in på arbetsmarknaden. På landsbygden bidrar besöksnäringen också med och till kommersiell service som håller orten levande och attraktiv även för boende.

De nya förslagen i korthet

Under nästa mandatperiod vill Socialdemokraterna satsa 100 miljoner kronor årligen på fler och hållbart växande företag inom besöksnäringen. Satsningen ska påbörjas under nästa mandatperiod, i huvudsak genom Tillväxtverket.

  1. Presentera en samlad strategi för utveckling av svensk besöksnäring.
  2. Göra Tillväxtverket till ansvarig myndighet för besöksnäringsfrågor.
  3. Växla upp det nationella dialogforumet.
  4. Fastställa nya målsättningar för besöksnäringen.
facebook Twitter Email