Naraghi pressar infrastrukturministern om E22:an

Nyligen meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det har väckt kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågar nu infrastrukturministern om han kommer att agera för att ändra beslutet.   Syftet med den planerade ombyggnationen har varit att öka trafiksäkerheten…

Läs mer

Socialdemokraterna pressar regeringen om vargfrågan

Regeringens länsstyrelser föreslår att antalet vargar i Kalmar län ska öka kraftigt. Dagens miniminivå på 5 vargar i södra Sverige föreslås öka till 60 vargar. En ökning med 1100 procent. Förra veckan var frågan uppe i Kalmar länsstyrelses viltförvaltningsdelegation. 12 av 14 ledamöter i delegationen var emot. Kommunstyrelsens ordförande i Nybro, Tobias Fagergård (S) och…

Läs mer

Oärligt lite pengar till Kalmar län, tycker ministern

Infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) har till Region Kalmar län meddelat att han vet att vi får oärligt lite pengar. Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), frågar nu ministern hur han vill komma till rätta med detta.

Läs mer
facebook Twitter Email